Зърно Акценти

Зърно Акценти

През седмицата завършила на 05.04.2020 от Бразилия са изнесени само 290,400 тона царевица, което е с 98.2% по-малко от предходната година според данни на Secex.

Зърно Акценти

Според прогноза на МЗ на Франция, през 2020 площите със зърнени култури в страната ще достигнат 72.82 млн. декара, което е с 4.3% по-малко от предходната година и с 5.1% по-малко от средното пет годишно ниво.

Зърно Акценти

Според прогноза на Abiove, крайните запаси от соя в Бразилия ще достигнат 5.4 млн. тона при 3.3 млн. тона година по-рано.

Зърно Акценти

От Oil World прогнозират, че през 2020 потреблението на биодизел в света ще достигне 43.5 млн. тона, което е с 3.9 млн. тона по-малко от предходната оценка.

Зърно Акценти

От Европейската комисия са повишили прогнозата си за износа на пшеница през 2019/20 от 28 млн. тона на 30 млн. тона.

Зърно Акценти

Според прогноза на Deral, през 2020 производството на пшеница в бразилския щат Парана ще достигне 3.5 млн. тона, което е с 63% повече от предходния сезон.

Зърно Акценти

През последните дни Виетнам е закупил 55,000 – до над 100,000 хил. тона царевица при цена 204 – 205 USD/тон C&F.

Зърно Акценти

В своя мартенски отчет анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за производството на рапица в ЕС през 2020 до 17.59 млн. тона при 17.85 млн. тона месец по-рано и 18.05 млн. тона в януарската прогноза.

Зърно Акценти

Министерството на търговията на Украйна е предложило на правителството да се ограничи износът на пшеница от страната за сезон 2019/20 на ниво 20.2 млн. тона.