Зърно Акценти

Зърно Акценти 21.01.2022

През декември от морски пристанища на Украйна са експортирани 1 млн. тона маслени култури и продукти от тях (1.15 през ноември). Експортът на слънчоглед и продукти от него е 790,300 тона, в т.ч. слънчогледово масло 562,600 тона (+17.1%).

Зърно Акценти 20.01.2022

Украинските фермери забавят продажбите на зърното от текуща реколта, но охотно продават това от следваща реколта 2022/23.

Зърно Акценти 19.01.2022

Алжир е закупил 120,000 тона ечемик с произволен произход, цена 323 – 324 USD/тон C&F и доставка 16.02 – 15.03.2022.

Зърно Акценти 18.01.2022

Според данни на Conab, към 15.01.2022 в Бразилия са засети 94% от планираните за първа царевична реколта площи (+2% за седмицата и 95% година по-рано).

Зърно Акценти 17.01.2022

През изминалата седмица Алжир е закупил 600,000 тона пшеница с произволен произход, цена 348 – 350 USD/тон C&F и доставка февруари – март 2022.

Зърно Акценти 14.01.2022

От AgroConsult са понижили прогнозата си за соевата реколта в Бразилия през 2021/22 с 10.1 млн. тона до 134.2 млн. тона.

IGC - януарски доклад

Вчера от IGC изнесоха данни от януарския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2021/22. По-важни моменти от него са:

Зърно Акценти 13.01.2022

В своя януарски отчет анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за пшеничната реколта в ЕС през 2022/23 с 1 млн. тона до 127.7 млн. тона (129.8 през 2021/22).

USDA повишава прогнозата си за производството и запасите от пшеница в света през 2021/22

В своя януарски отчет анализатори от USDA са повишили прогнозата си за производството на пшеница в света през 2021/22 до 778.6 млн. тона (777.9 в декемврийската прогноза и 775.8 през 2020/21).
USDA