Зърно Акценти

Зърно Акценти 06.05.2021

Пшеничната реколта в Румъния през 2021 се очаква на ниво 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020 (-38% спрямо 2019).

Зърно Акценти 04.05.2021

Предвид високите цени на царевицата анализатори очакват спад на потреблението и заместване на културата с друго зърно.

Зърно Акценти 30.04.2021

През 2021 пшеничната реколта в Румъния ще достигне 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020.

Данни от априлския доклад на IGC

През 2021/22 експортът на царевица от САЩ ще достигне 62.5 млн. тона (67.5 млн. тона през март и 70 млн. тона през 2020/21), Украйна 30 млн. тона (-0.5), Аржентина 35.5 млн. тона (+1.5).

Зърно Акценти 28.04.2021

Според прогноза на Статистическото бюро на Канада, през 2021 площите с канола в страната ще достигна 21.5 млн. акра, което е с 3.6% повече от 2020.

Зърно Акценти 27.04.2021

Азиатските производители на фуражи постепенно преминават към потребление на пшеница в замяна на царевица поради високата и цена.

Зърно Акценти 26.04.2021

Производители на месо в Бразилия се насочват към потреблението на пшеница във фуражите, която ще замести скъпата царевица.

Зърно Акценти 23.04.2021

Според прогноза на FAS USDA, през 2021/22 пшеничната реколта в Аржентина ще достигне 20.5 млн. тона.

Зърно Акценти 22.04.2021

Според последна прогноза на ИКАР, през 2021 пшеничната реколта в Русия ще достигне 79.5 млн. тона при 81 млн. тона в предходната оценка от преди 2 седмици.