Зърно Акценти

Зърно Акценти 30.09.2022

Според данни на МЗ на България през 2022 пшеничната реколта в страната е с много високо качество. Реколтата достига 6.3 млн. тона като най-високи добиви има в област Разград 6.61 тона/хектар, следва Добрич 648 тона/хектар.

Зърно Акценти 29.09.2022

Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес през 2022/23 соевата реколта в Аржентина ще достигне 48 млн. тона (43.3 през 2021/22).

Зърно Акценти 28.09.2022

Според Oil World през периода юни – юли в ЕС са внесени 700,000 тона слънчоглед (28,000 тона година по-рано).

Зърно Акценти 27.09.2022

От MARS прогнозират нова пшенична реколта в Русия от 95 млн. тона (+25% спрямо 2021).

Зърно Акценти 26.09.2022

Според прогноза на Datagro през 2022/23 площите със соя в Южна Америка ще достигнат рекордните 66.09 млн. хектара.

Зърно Акценти 23.09.2022

С цел да повиши продоволствената безопасност на страната Китай планира да понижи още потреблението на соя във фуражите.

IGC - септември 2022

От Международният съвет по зърното ( IGC ) изнесоха данни от септемврийския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2022/23.

Зърно Акценти 22.09.2022

Според прогноза на Русагротранс през 2022 зърнената реколта в Русия ще бъде 153 млн. тона (+17.5 спрямо рекорда от 2017), в т.ч. рекордна царевична реколта от 16 млн. тона, рекордна пшенична реколта от 100 млн. тона и реколта от ечемик 23.1 млн. тона.

Зърно Акценти 21.09.2022

Според прогноза на Anec през септември износът на царевица от Бразилия ще бъде 7.618 млн. тона (-0.2 спрямо предходната оценка и 6.9 млн. тона през август и 2.5 млн. тона през септември 2021).