Зърно Акценти

Зърно Акценти 22.03.2024

През втората десетдневка на март от Русия са изнесени 2.875 млн. тона зърно, а през първата 1.269 млн. тона, в т.ч. пшеница 2.386 млн. тона и 1.068 млн.

Зърно Акценти 21.03.2024

В мартенския си отчет анализатори от Coceral прогнозират зърнена реколта в България през 2024/25 от 9.63 млн. тона /-0.63 спрямо предходната оценка и 9.78 през 2023/24/.

Зърно Акценти 20.03.2024

От МЗ на Канада прогнозират пшенична реколта 2024/25 в страната от 34.6 млн. тона /+0.7 спрямо предходната оценка и +2.6 спрямо 2023/24/.

Зърно Акценти 19.03.2024

Според данни на MDIC през периода 11 – 17 март от Бразилия са изнесени 54,100 тона царевица /-68.8% спрямо предходната седмица/. Експортът на соя е бил 2.7 млн. тона /3.6/.

Зърно Акценти 18.03.2024

Европейската комисия официално предложи смекчаване изискванията към фермерите във връзка със зелената политика. Фермерите няма да бъдат задължавани да оставят незасети площи.

Зърно Акценти 15.03.2024

От Асоциацията на фермерските кооперативи в Германия прогнозират пшенична реколта в страната през 2024 от 20.14 млн. тона /-6.5% спрямо 2023, и от рапица 3.93 млн. тона /-6.9%/.

IGC - Март 2024

Вчера от IGC изнесоха своята първа прогноза за състоянието на световния зърнен баланс през 2024/25. По-важни моменти от него са:

Зърно Акценти 14.03.2024

От ИКАР прогнозират зърнена реколта 2024 в Русия от 147 млн. тона, в т.ч. пшеница 93 млн. тона, което е умерената прогноза.

Зърно Акценти 13.03.2024

Според прогноза на АПК – Информ през 2024 реколтата от слънчоглед в Украйна ще бъде 13.9 млн. тона /+1% спрямо 2023/, от соя 6 млн. тона /+17%/, рапица 4.2 млн. тона /-9%/.