Зърно Акценти

Зърно Акценти

През 2019 производството на зимна рапица в Украйна ще нарасне до 3.313 млн. тона според прогноза на ИАЕ.

Зърно Акценти

През 2019/20 (септември - октомври) производството на пшеница в Австралия ще нарасне с 15.6% спрямо 2018/19 до 20 млн. тона според прогноза на FAS USDA.

Зърно Акценти

През 2019 слънчогледовата реколта в Украйна ще достигне 12.7 млн. тона при рекорда от 2018 – 14.165 млн. тона.

Зърно Акценти

Към 1.05.2019 търговските запаси от пшеница в Аржентина са били 4.457 млн. тона, което е с 30% по-малко от средното ниво за последните 3 сезона и е най-слаб показател от 1981/82 до сега.

Зърно Акценти

Според последна прогноза на Conab, през 2018/19 соевата реколта в Бразилия ще бъде 114.3 млн. тона, което е с 0.5 млн. тона повече от предходната оценка

Зърно Акценти

Според прогноза на МЗ на Китай, през 2019/20 соевата реколта в Китай ще достигне 17.27 млн. тона, което е със 7.9% повече от предходната година и е втори по големина резултат в историята (17.4 млн. тона през 2004/05).

Зърно Акценти

През април в Китай са доставени 7.64 млн. тона соя, което е с 10.7% повече от предходната година.

Зърно Акценти

От бразилската ABIOVE са повишили оценката си за соевата реколта в страната през 2019 с 1 млн. тона до 117.9 млн. тона. Експортът на соя ще бъде 68.1 млн. тона (70.1), а преходните запаси 5.63 млн. тона (2.95).