Зърно Акценти

Зърно Акценти

Според данни на АПК – Информ, през 2018/19 от Русия са изнесени над 2.6 млн. тона слънчогледово масло, което е с 20% повече от предходната година и е абсолютен рекорд за страната.

Зърно Акценти

Според прогноза на Oil World, през 2019/20 реколтата от слънчоглед в ЕС ще достигне 9.68 млн. тона докато през 2018/19 е била 9.46 млн. тона.

Зърно Акценти

Според официална прогноза, крайните запаси от мека пшеница във Франция за 2019/20 ще бъдат 3.3 млн. тона (+32% спрямо предходната оценка).

Зърно Акценти

Според данни на Conab, в Бразилия са прибрани 100 млн. тона царевица.

Зърно Акценти

От началото на сезона до сега от ЕС са изнесени 4.366 млн. тона пшеница, което е с 27% повече от предходната година.

Зърно Акценти

През август в Китай са внесени 9.48 млн. тона соя при 8.64 млн. тона през юли и 9.15 млн. тона през август 2018.

Зърно Акценти

Според данни на Oil World, през август от Бразилия са експортирани 5.3 млн. тона соя при 8.1 млн. тона през август 2018, в т.ч. за Китай 4.1 млн. тона (6.9).

Зърно Акценти

През 2019/20 пшеничната реколта в Австралия ще се понижи до под 19 млн. тона при 21.2 млн.

Зърно Акценти

През първите 10 месеца на текущия сезон в ЕС са доставени 1.068 млн. тона рапица, което е с 230% повече от предходния сезон.

Зърно Акценти

Според оценка на AHDB, през 2019 реколтата от пшеница във Великобритания може да достигне 15.9 – 16.2 млн. тона, което е със 17 – 20% повече от предходната година е ще е най-високо ниво от 2015 до сега.