Зърно Акценти

Зърно Акценти 11.06.2020

От Abares повишават прогнозата си за пшеничната реколта в Австралия през 2020/21 до 26.7 млн. тона, което е с 5.4 млн. тона повече от оценката през март.

Зърно Акценти 10.06.2020

Според последна прогноза на COCERAL, през 2020/21 производството на мека пшеница в ЕС ще бъде 129.686 млн. тона (-4.3% спрямо мартенската прогноза и -11.7% спрямо 2019/20).

Зърно Акценти 09.06.2020

През юни от Русия ще бъдат изнесени около 550,000 тона зърно при 1.37 млн. тона година по-рано според прогноза на Русагротранс.

Зърно Акценти 08.06.2020

От Aprosoja MS понижават прогнозата си за реколтата от царевица втора реколта в бразилския щат Мато Гросо, който осигурява 10% от националната реколта до 8.208 млн. тона, което е с 32.5% по-малко от предходната година.

Зърно Акценти 05.06.2020

Според прогноза на Oil World, през 2019/20 за първи път от 1958 ще се отбележи спад при потреблението на растителни масла в света.

Зърно Акценти 04.06.2020

От Rabobank оценяват площите със зимни култури реколта 2020/21 в Австралия на 225 млн. декара, което е с 26% повече от миналата година и с 12% повече от средното ниво за последните пет години.

Зърно Акценти 03.06.2020

Според данни на АПК – Информ, през повия сезон пределните количества продоволствено зърно за износ от Украйна ще бъдат понижени съществено спрямо тези от 2019/20.

Зърно Акценти 02.06.2020

Според прогноза на МЗ на България, през 2020 пшеничната реколта в страната ще бъде 5 млн. тона, което е с 1.1 млн. тона по-малко от 2019.