FOB Украйна - Пшеница 12.5%

CBOT Чикаго 2022-01-21

493.95673
   лв./т  -6.93
Пшеница SRW
746.06464
   лв./т  -16.06
Соев Шрот
2393.79028
   лв./т  +2.45
Соево Масло
895.61292
   лв./т  -8.08
Соя
418.13290
   лв./т  +3.20
Царевица
Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, цените на царевицата се повишиха символично, а цените на соята се повишиха с МНОГО. В Париж цените на пшеницата се понижиха, а цените на царевицата и цените на рапицата се повишиха умерено.
Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се повишиха с МНОГО.
Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха с МНОГО, цените на царевицата се повишиха умерено, а цените на соята се понижиха умерено. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха умерено, а цените на рапицата се сринаха.

През декември от морски пристанища на Украйна са експортирани 1 млн. тона маслени култури и продукти от тях (1.15 през ноември). Експортът на слънчоглед и продукти от него е 790,300 тона, в т.ч. слънчогледово масло 562,600 тона (+17.1%).

Украинските фермери забавят продажбите на зърното от текуща реколта, но охотно продават това от следваща реколта 2022/23.

Алжир е закупил 120,000 тона ечемик с произволен произход, цена 323 – 324 USD/тон C&F и доставка 16.02 – 15.03.2022.

Според данни на Conab, към 15.01.2022 в Бразилия са засети 94% от планираните за първа царевична реколта площи (+2% за седмицата и 95% година по-рано).

През изминалата седмица Алжир е закупил 600,000 тона пшеница с произволен произход, цена 348 – 350 USD/тон C&F и доставка февруари – март 2022.

От AgroConsult са понижили прогнозата си за соевата реколта в Бразилия през 2021/22 с 10.1 млн. тона до 134.2 млн. тона.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ|Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция, Румъния и БЪЛГАРИЯ.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, Мексико, ЕС, Индия, Турция и БЪЛГАРИЯ.

  Износ|Внос
Износ|Внос

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси