Последен Доклад USDA

Зърнени и Маслодайни Култури:
Световно Производство и Крайни Запаси

Зърнени Запаси
Зърнен Пазар и Движение на Зърното в Страната

Борсови Котировки и FOB цени

Зърнени, Маслодайни Култури и Продуктите от Преработката им

Борсови Коментари и Седмичен Анализ

Украйна, FOB - Пшеница 12,5% (-90 дни)

CBOT Чикаго 2018-04-24

284.91528
   лв./т  +6.34
Пшеница, SRW
664.27277
   лв./т  +1.53
Соев Шрот
1104.00256
   лв./т  +1.20
Соево Масло Сурово
608.43109
   лв./т  +2.30
Соя
245.87744
   лв./т  +2.14
Царевица

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Във вторник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха от минимално до умерено. В Париж цените на рапицата и царевицата се понижиха, а цената на пшеницата се повиши.
В понеделник цената на соята в Чикаго се понижи съществено. Цените на пшеницата и царевицата останаха почти стабилни. В Париж цените останаха почти стабилни.
През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята се понижиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се понижиха. Всички движения бяха от слаби до умерени.

Според последна прогноза на ИКАР, през 2018 износът на зърно от Русия ще бъде 52 млн. тона, в т.ч. пшеница 40 млн. тона – нов рекорд за страната.

Според последна прогноза на Oil World, през 2017/18 световната реколта от соя ще бъде 338 млн. тона, което е с 10.2 млн. тона по-малко от предходния сезон – 348.2 млн. тона.

През периода юли – март износът на пшеница от Румъния достига 3.8 млн. тона, което е със 17% по-малко от рекорда поставен през 2016/17 – 4.548. За Египет са изнесени 815,000 тона пшеница. Следват Испания, Йордания, Судан и Либия.

Според прогноза на FAS USDA, през 2018/19 общата реколта от пшеница в ЕС ще бъде 151.2 млн. тона, а предлагането на културата ще нарасне с 1% до 169.386 млн. тона. Експортът на пшеница ще нарасне с 10.4% спрямо текущия сезон до 26.5 млн. тона и при рекорда от 2014/15 – 35.455 млн. тона.

През 2018/19 (стартира през октомври), реколтата от пшеница в Австралия ще бъде 24 млн. тона, което е с 11.6% повече от 2017/18, но с 21% по-малко от 2016/17 според последна прогноза на FAS USDA.

Според прогноза на FAS USDA, през 2017/18 реколтата от царевица в Бразилия ще бъде 89 млн. тона при 98.5 млн. тона през 2016/17, а през 2018/19 се очаква да достигне 90 млн. тона.

България Производство / Пшеница
Март, 2018 : 5,900 хил. тона / 0 (02.2018)
Световно Производство / Пшеница
Април, 2018 : 759,751 хил. тона / +962 (03.2018)

В своя априлски отчет USDA повиши прогнозата си за световните крайни запаси от пшеница през 2017/18 с 2.3 млн. тона до рекордните 271.2 млн. тона, което е с 16.6 млн. тона повече от предходната година – 254.5 млн. тона.

Анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2017/18 с 5 млн. тона до 1.036 милиарда тона при 1.075 милиарда тона през 2016/17.

В своя априлски доклад анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световната реколта от соя с 6 млн. тона до 334.8 млн. тона при 350.7 млн. тона през 2016/17.


LIVE