FOB Украйна - Пшеница 12.5%

CBOT Чикаго 2021-10-21

457.76007
   лв./т  -5.50
Пшеница SRW
600.26007
   лв./т  -8.88
Соев Шрот
2318.78247
   лв./т  -81.43
Соево Масло
755.88287
   лв./т  -14.20
Соя
352.16968
   лв./т  -5.06
Царевица
Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цените на соята се понижиха значително. В Париж цените на пшеницата се понижиха, а на рапицата се понижиха с много. Цената на ноемврийския царевичен контракти остана без промяна, а на по-далечните контракти се повиши.
Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се повишиха значително.
Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха минимално, а цената на соята леко се повиши. В Париж цените на пшеницата спаднаха минимално, цените на царевицата се повишиха минимално, а цената на рапицата реализира добър ръст.

Вчера IGC публикува октомврийския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2021/22. По-важни моменти от него са:

От Strategie Grains коригират съществено прогнозата си за реколтата от царевица в ЕС през 2021/22 с 2.6 млн. тона до 67.5 млн. тона.

Според данни на Главното митническо управление на Китай, през септември в страната са внесени 3.5 млн. тона царевица, което е 3 пъти повече от септември 2020.

Според прогноза на СовЕкон, през 2022 пшеничната реколта в Русия ще достигне 80.7 млн. тона предвид на добрите условия за развитие на пшеницата след сеитбата.

Според данни на Refinitiv, през септември от Франция са изнесени (извън ЕС) 695,400 тона мека пшеница (834,000 през август).

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за България, Русия и Украйна.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ|Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция и България.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция и България.

  Износ|Внос
Износ|Внос

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси