Царевица - FOB Аржентина

CBOT Чикаго 2024-06-24

370.03870
   лв./т  -7.51
Пшеница SRW
749.05212
   лв./т  +19.25
Соев Шрот
1747.65430
   лв./т  -25.02
Соево Масло
787.12738
   лв./т  +6.83
Соя
311.07642
   лв./т  -2.30
Царевица
News image
Вчера пшеницата, царевицата и соевото масло в Чикаго се понижиха, а соята и соевият шрот се повишиха. В Париж с малки изключения пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха.
News image
През изминалата седмица пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се понижиха значително.
News image
Вчера пшеницата, царевицата, соята и соевият шрот в Чикаго и пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се понижиха.

Според прогноза на FAS USDA през 2024/25 царевичната реколта в Мексико ще достигне 25 млн. тона /22.7 през 2023/24/, пшеница 2.8 млн. тона /+0.1/.

През изминалата седмица пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се понижиха значително.

Към 20.06.2024 в Украйна са ожънати 17,200 хектара със зърнени култури, прибрани са 48,300 тона зърно при среден добив 2.81 тона/хектар

Според прогноза на FAO през 2024 Мароко ще импортира 7.5 млн. тона пшеница /+19% спрямо 2023/, като това ще нареди страната на шесто място в света.

От ИКАР повишават прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2024/25 с 0.5 млн. тона до 82 млн. тона. Общата зърнена реколта ще бъде 129.5 млн. тона.

От СовЕкон прогнозират зърнена реколта в Русия през 2024/25 от 127.4 млн. тона /144.9 през 2023/24/, в т.ч. пшеница 80.7 млн. тона /-13%/, ечемик 18.6 млн. тона /-12%/, царевица 14.6 млн. тона /-12%/.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ/Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция, Румъния и БЪЛГАРИЯ.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция, Румъния и БЪЛГАРИЯ.

  Износ/Внос
Износ/Внос

Реколта

В секция Реколта можете да проследите текущото състояние на посевите и да го сравните с предходни години. Предложените данни за състояние на посеви са за Аржентина, Бразилия, САЩ и Франция.
За Украйна и България ви предлагаме текущи добиви по време на жътва, за сравнение с предходни години.
В секцията може да проследите и прогреса на жътвата и прогреса на сеитбата на различните посеви в Аржентина, Бразилия, САЩ, Франция, Украйна и България.

  Реколта

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси