Последен Доклад USDA

Зърнени и Маслодайни Култури:
Световно Производство и Крайни Запаси

Зърнени Запаси
Зърнен Пазар и Движение на Зърното в Страната

Борсови Котировки и FOB цени

Зърнени, Маслодайни Култури и Продуктите от Преработката им

Борсови Коментари и Седмичен Анализ

FOB Украйна - Пшеница 12,5% (-90 дни)

Euronext Париж 2019-04-19

358.88931
   лв./т  0.00
Пшеница
710.93329
   лв./т  0.00
Рапица
445.92239
   лв./т  0.00
Рапичен Шрот
1366.12634
   лв./т  0.00
Рапично Масло
323.68491
   лв./т  0.00
Царевица

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Анкета цени EXW България - 22.04.2019

  Ечемик
  Пшеница
  Пшеница Фуражна
  Рапица
  Слънчоглед
  Царевица
Гласували днес : 0

Пшеница (2019-01-22 - 2019-04-22)

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата също отбелязаха спад, а цените на рапицата се движиха разнопосочно. Най-силен спад отбеляза пшеницата на двата пазара.
В четвъртък цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, цените на царевицата останаха без ясна посока, а соята се повиши. Всички движения бяха минимални. В Париж рапицата повиши цените си, а пшеницата и царевицата се движиха разнопосочно.
В сряда цените на соята в Чикаго се понижиха значително. С минимален спад остана цената на царевицата, а минимален ръст отбеляза цената на пшеницата. В Париж цените на рапицата се повишиха. Повишение отбелязаха и по-далечните контракти на пшеницата и царевицата.
Кораби под товарене. Очаквани кораби. Кораби на рейд. Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ПЧМВ Варна, Леспорт, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Кораби под товарене. Очаквани кораби. Кораби на рейд. Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ПЧМВ Варна, Леспорт, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Кораби под товарене. Очаквани кораби. Кораби на рейд. Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ПЧМВ Варна, Леспорт, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.

Поради липсата на валежи от Riverina намаляват прогнозата си за реколтата от пшеница в Австралия през 2019/20 до 21.4 млн. тона при предходна оценка от 23.8 млн. тона.

Според прогноза на DRV, през 2019 реколтата от пшеница в Германия ще достигне 24.44 млн. тона, което е с 20.6% повече от предходната година.

През 2018/19 реколтата от соя в Аржентина ще достигне 55 млн. тона при 53 млн. тона в предходната прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес.

През 2019 реколтата от пшеница в Германия ще бъде 24.4 млн. тона, което е с 20.6% повече от предходната година според прогноза на DRV.

Според прогноза на АПК – Информ, през 2019 зърнената реколта в Русия ще нарасне с 10% спрямо 2018 до 124.6 млн. тона.

Според данни от априлския отчет на Riverina, през 2019/20 реколтата от пшеница в Австралия може да достигне 23.8 млн. тона, което е с 38% повече от 2018/19.

България Производство / Пшеница
Март, 2019 : 5,832 хил. тона / +431 (02.2019)
Световно Производство / Пшеница
Април, 2019 : 732,869 хил. тона / -135 (03.2019)

В своя априлски отчет анализатори от USDA повишиха оценката си за световните крайни запаси от пшеница през текущия сезон с 5 млн. тона спрямо отчета през март до 275.6 млн. тона при 281.8 млн. тона в края на 217/18.

В своята априлска прогноза анализатори от USDA повишиха оценката си за реколтата от царевица в света през 2018/19 с 6.2 млн. тона до 1,107 млн. тона при 1,076 млн. тона през 2017/18.

В своя априлски отчет анализатори от USDA повишиха прогнозата си за реколтата от соя в света през 2018/19 с 0.5 млн. тона благодарение на Бразилия.


LIVE

Powered by Investing.com