Последен Доклад USDA

Зърнени и Маслодайни Култури:
Световно Производство и Крайни Запаси

Зърнени Запаси
Зърнен Пазар и Движение на Зърното в Страната

Борсови Котировки и FOB цени

Зърнени, Маслодайни Култури и Продуктите от Преработката им

Борсови Коментари и Седмичен Анализ









Украйна FOB - Пшеница 12,5% (-30 дни)

CBOT Чикаго 2017-03-29

284.43631
   лв./т  +3.44
Пшеница, SRW
633.46259
   лв./т  +7.47
Соев Шрот
1292.19946
   лв./т  +2.89
Соево Масло Сурово
647.90485
   лв./т  +4.64
Соя
256.75485
   лв./т  +3.19
Царевица

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 30 лв. / мес.12 мес - 20 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

През 2017 – 2018г вносът на пшеница в Индия ще остане на високо ниво въпреки наложеното импортно мито поради необходимостта от попълване на резервите след две поредни години със слаба реколта.

В южните части на САЩ сеитбата на царевицата се движи преди обичайните срокове според данни на USDA.

Според данни на Oil World, през февруари Аржентина съществено намалява износа на продукти произведени от соя.

На 30.03.2017г Тунис ще проведе търг за покупка на 100 000 тона мека пшеница и 75 000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка май - юли.

Според прогноза на Oil World, през март 2017г износът на соя от Южна Америка ще бъде 10.72 млн. тона при 9.54 млн. тона през март 2015 година.

Европейската агенция по мониторинг на аграрните ресурси MARS публикува за първи път прогноза за добивите от различни зърнени култури в ЕС през текущата година.

България Производство / Пшеница
Февруари, 2017 : 5,640 хил. тона / 0 (01.2017)
Световно Производство / Пшеница
Март, 2017 : 751,074 хил. тона / +2,836 (02.2017)

В своя мартенски отчет анализатори от USDA отново повишиха прогнозата си за световната пшенична реколта през 2016 – 2017г този път с 2.83 млн. тона до 751.07 млн. тона, което е с 15.82 млн. тона повече от 2015 – 2016 година.

В мартенския си доклад USDA повиши прогнозата си за световното производство на царевица през 2016 – 2017г за сметка на Бразилия, Аржентина и ЮАР.

В своя февруарски отчет USDA понижи оценката си за световното предлагане и запаси от пшеница през текущия сезон.


LIVE