Царевица - FOB Аржентина

CBOT Чикаго 2024-02-27

387.91931
   лв./т  +5.65
Пшеница SRW
650.98950
   лв./т  -13.35
Соев Шрот
1783.76685
   лв./т  +19.60
Соево Масло
748.86279
   лв./т  -3.42
Соя
289.55634
   лв./т  +0.78
Царевица
News image
Вчера пшеницата, царевицата и соевото масло в Чикаго се повишиха, а соята и соевият шрот се понижиха. В Париж само мартенският контракт на пшеницата се понижи, а следващите се повишиха, царевицата и рапицата също се повишиха.
News image
Вчера пшеницата, царевицата, соята и соевото масло в Чикаго се повишиха, а соевият шрот се движеше разнопосочно. В Париж пшеницата, царевицата и соята се понижиха.
News image
През изминалата седмица пшеницата в Чикаго се повиши, царевицата, соята, соевият шрот и соевото масло се понижиха. В Париж пшеницата се повиши, мартенският контракт на царевицата се понижи, но следващите се повишиха, а рапицата се понижи с много.

На 15.02.2024 Русия въведе квоти при износа на зърно, които засега не влияят на експорта. През периода 15 – 25 февруари износът на зърно от Русия нараства до 1.87 млн. тона /+23.5% спрямо предходната година/, в т.ч. пшеница 1.478 млн. тона /+17.3%/, ечемик 192,000 тона и царевица 200,00 тона.

Според прогноза на USDA до 2033/34 световния внос на соя ще бъде 221.6 млн. тона /+25.3% спрямо текущите нива/.

Тунис закупи 100,000 тона мека пшеница с цени 238.80 – 240.80 USD/тон C&F и доставка март - април.

Според данни на USDA през следващите 10 години Бразилия ще доставя на световния пазар 72% от соята, 46% от царевицата, 62% от говеждото месо, 61% от птичето месо и 32% от свинското месо.

Според данни на Русагротранс през периода 01.07.2023 – 15.02.2024 от Русия ще бъдат експортирани 46.6 млн. тона зърно /+7.9 спрямо предходната година/, в т.ч. 35.6 млн. тона пшеница /+3.7/.

Според данни на ИКАР през 2023/24 реколтата от маслени култури в Русия надвишава 30 млн. тона, което ще е нов рекорд за страната.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ/Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция, Румъния и БЪЛГАРИЯ.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция, Румъния и БЪЛГАРИЯ.

  Износ/Внос
Износ/Внос

Реколта

В секция Реколта можете да проследите текущото състояние на посевите и да го сравните с предходни години. Предложените данни за състояние на посеви са за Аржентина, Бразилия, САЩ и Франция.
За Украйна и България ви предлагаме текущи добиви по време на жътва, за сравнение с предходни години.
В секцията може да проследите и прогреса на жътвата и прогреса на сеитбата на различните посеви в Аржентина, Бразилия, САЩ, Франция, Украйна и България.

  Реколта

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси