Царевица - FOB Аржентина

CBOT Чикаго 2022-05-19

819.69818
   лв./т  -20.81
Пшеница SRW
871.18115
   лв./т  +22.99
Соев Шрот
3258.17236
   лв./т  -42.41
Соево Масло
1154.26855
   лв./т  +18.73
Соя
573.00092
   лв./т  +1.17
Царевица
Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха с много, цените на юлския контракт на царевицата се повиши минимално, а цените на по-далечните контракти се понижиха, цените на соята и соевия шрот се повишиха с МНОГО, цените на соевото масло се понижиха минимално. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха с МНОГО.
Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха значително, цените на соята и соевото масло се понижиха умерено, а цените на соевия шрот се движиха разнопосочно. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха умерено, а цените на рапицата се понижиха с МНОГО.
Вчера цените на пшеницата, соята и соевото масло в Чикаго се повишиха значително, а цените на царевицата и соевия шрот се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Към 19.05.2022 сеитбата на пролетни култури в Украйна е извършена на 11.845 млн. хектара, което е 70% от предходната година, в т.ч. на пролетни зърнени култури 5.6 млн. хектара (75%).

От Международният съвет по зърното ( IGC ) изнесоха данни от майския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2022/23.

От СовЕкон са повишили прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2022/23 до 88.6 млн. тона (+1.2 спрямо предходната оценка и 76 през 2021/22) на фона на отличното състояние на посевите.

Според прогноза на ИКАР през 2022 зърнената реколта в Русия ще бъде 130.5 млн. тона, в т.ч. пшеница 85 млн. тона или повече.

Към 15.05.2022 в САЩ с царевица са засети 49% от планираните площи (78% година по-рано и 67% средно за последните пет години).

В събота Индия забрани износа на пшеница. Забраната не важи за вече договорени количества, които са 4.3 млн. тона, което ще се осъществи до юли.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ|Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция, Румъния и БЪЛГАРИЯ.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, Мексико, ЕС, Индия, Турция и БЪЛГАРИЯ.

  Износ|Внос
Износ|Внос

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси