FOB Украйна - Пшеница 12.5%

CBOT Чикаго 2021-01-15

400.43210
   лв./т  +3.29
Пшеница SRW
823.74603
   лв./т  -2.96
Соев Шрот
1488.50476
   лв./т  -44.69
Соево Масло
839.84015
   лв./т  -8.08
Соя
337.57471
   лв./т  -1.72
Царевица
През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се повишиха с много, а цените на царевицата и соята се повишиха с много, много! В Париж цените на близките контракти на пшеницата и царевицата се повишиха с МНОГО, а тези от нова реколта от слабо до умерено. През тази луда седмица обаче цените на рапицата в Париж се понижиха!!!
Вчера в Чикаго цените на пшеницата, царевицата и соята се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.
За 13.01.2021 цените на пшеницата и соята в Чикаго се понижиха, а цените на царевицата се повишиха, като всички движения бяха свързани със сериозни промени. В Париж близките контракти на пшеницата се повишиха, ръст отбелязаха всички контракти на царевицата и рапицата.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.

Експортни мита от Русия: пшеница период 15.02 – 01.03.2021 – 25 EUR/тон, 01.03 – 30.06.2021 – 50 EUR/тон, царевица период 15.03 – 30.06.2021 – 25 EUR/тон, ечемик период 15.03 – 30.06.2021 – 10 EUR/тон.

На 15.01.2021 руските власти приеха нови износни мита за зърно от Русия както следва:

Вчера IGC публикува данни от януарския си доклад. По-важни моменти от него са:

През 2020 импортът на соя в Китай достига 100.33 млн. тона (+13% спрямо 2019 или 88.51 млн. тона).

Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 58,000 контракта царевица, 33,000 контракта със соя и 25,000 контракта с пшеница.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ|Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция и България.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция и България.

  Износ|Внос
Износ|Внос

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси