FOB Украйна - Пшеница 12.5%

Euronext Париж 2020-09-22

380.89206
   лв./т  +2.93
Пшеница
764.71777
   лв./т  0.00
Рапица
383.82574
   лв./т  0.00
Рапичен Шрот
1366.12634
   лв./т  0.00
Рапично Масло
334.93076
   лв./т  +2.44
Царевица
Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата и соята се понижиха. Движенията и при трите култури не бяха особено силни. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата останаха без промяна или реализираха лек спад. Тук също промените бяха умерени.
Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се сринаха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се понижиха, но с по-слаби темпове.
През изминалата седмица цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха много силно. Цените на царевицата реализираха ръст, но уверен. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се повишиха и то значително.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.

От Русагротранс повишават прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2020 с 0.5 млн. тона до 129.9 млн. тона, което е с 4% по-малко от рекорда постигнат през 2017 – 135.5 млн. тона.

На 22.09.2020 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на пшеница с доставка 21 – 30 ноември.

През последните седмици цените на украинската царевица рязко се повишиха предвид слабите резултати от жътвата на културата.

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за България, Русия и Украйна

От ИКАР понижават прогнозата си за слънчогледовата реколта в Русия през 2020 с 0.2 млн. тона до 13 млн. тона.

От МЗ на Франция понижават оценката си за пшеничната реколта в страната през 2020 с нови 0.2 млн. тона до 29.5 млн. тона при 39.6 млн. тона година по-рано.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ / Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия и България.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция и България.

  Износ / Внос
Износ / Внос

USDA

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  USDA