Царевица - FOB Аржентина

CBOT Чикаго 2022-09-30

679.35022
   лв./т  +5.97
Пшеница SRW
891.30157
   лв./т  -26.52
Соев Шрот
2723.00366
   лв./т  -155.78
Соево Масло
1006.12360
   лв./т  -53.81
Соя
535.14410
   лв./т  -3.80
Царевица
През изминалата седмица фючърсите на пшеницата в Чикаго се повишиха с много, на царевицата останаха стабилни, на соята, соевия шрот се понижиха с много, а на соевото масло с умерено. В Париж пшеницата и рапицата се повишиха с много, а на царевицата умерено.
Вчера фючърсите на пшеницата и соевия шрот в Чикаго се понижиха, на царевицата се движиха разнопосочно, на соята и соевото масло се повишиха. В Париж пшеницата и царевицата се понижиха, а рапицата се повиши.
Вчера фючърсите на пшеницата в Чикаго се повишиха с много, тези на царевицата и соята с малко, а на соевия шрот и соевото масло се движиха разнопосочно. В Париж фючърсите на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха умерено.

Според данни на МЗ на България през 2022 пшеничната реколта в страната е с много високо качество. Реколтата достига 6.3 млн. тона като най-високи добиви има в област Разград 6.61 тона/хектар, следва Добрич 648 тона/хектар.

Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес през 2022/23 соевата реколта в Аржентина ще достигне 48 млн. тона (43.3 през 2021/22).

Според Oil World през периода юни – юли в ЕС са внесени 700,000 тона слънчоглед (28,000 тона година по-рано).

От MARS прогнозират нова пшенична реколта в Русия от 95 млн. тона (+25% спрямо 2021).

Според прогноза на Datagro през 2022/23 площите със соя в Южна Америка ще достигнат рекордните 66.09 млн. хектара.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ|Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция, Румъния и БЪЛГАРИЯ.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция и БЪЛГАРИЯ.

  Износ|Внос
Износ|Внос

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси