FOB Украйна - Пшеница 12.5% (-90 дни)

Euronext Париж 2020-05-22

368.17935
   лв./т  -3.42
Пшеница
734.40289
   лв./т  +1.96
Рапица
383.82574
   лв./т  0.00
Рапичен Шрот
1366.12634
   лв./т  0.00
Рапично Масло
331.01917
   лв./т  +4.40
Царевица

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се понижиха значително, цените на царевицата останаха без промяна, а цените на соята се движиха разнопосочно. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха от умерено до значително.
Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха минимално, цените на царевицата се понижиха минимално, а цените на соята спаднаха значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.
Вчера пшеницата и соята в Чикаго се повишиха значително. Цените на царевицата претърпяха известен спад. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха дружно и с много.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.

От Oil World прогнозират, че през 2020/21 площите с пшеница и слънчоглед в Аржентина ще достигнат нови рекордни стойности стимулирани от добрите вътрешни цени и рентабилност на производството.

От AgRural са понижили оценката си за втората царевична реколта в Бразилия през 2019/20 с 1.2 млн. тона спрямо февруарската прогноза до 66.7 млн. тона.

Според прогноза на Cooperativas Agro-alimentarias, през 2020 зърнената реколта в Испания ще достигне 26.3 млн. тона, което е с 44% повече от предходната година (18.2).

Според прогноза на зърнената борса в Росарио, през 2020/21 пшеничната реколта в Аржентина ще достигне 22 млн. тона, което е с 2.5 млн. тона повече от 2019/20.

Според прогноза на Oil World, през периода април – юни Турция значително ще повиши вноса на слънчогледово масло до 320,000 тона от 156,000 тона импортирани през периода януари – март.

От СовЕкон очакват пшеничната реколта в Русия през 2020 да достигне 81.2 млн. тона при 74.5 млн. тона година по-рано.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ / Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия и България.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия и Турция.

  Износ / Внос
Износ / Внос

USDA

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  USDA