FOB Украйна - Пшеница 12.5%

CBOT Чикаго 2021-05-06

450.91141
   лв./т  +5.24
Пшеница SRW
767.37250
   лв./т  +5.21
Соев Шрот
2311.27637
   лв./т  +31.97
Соево Масло
939.53571
   лв./т  +16.31
Соя
460.89542
   лв./т  +6.48
Царевица
Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се повишиха с много за пореден ден.
Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се повишиха значително.
Вчера цените на пшеничните фючърси в Чикаго се понижиха. Цените на юлския контракт на царевицата се повиши, но контрактите от нова реколта се понижиха. Цената на контрактите на соя текуща реколта се понижиха, но от нова реколта се повишиха.

Пшеничната реколта в Румъния през 2021 се очаква на ниво 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020 (-38% спрямо 2019).

Предвид високите цени на царевицата анализатори очакват спад на потреблението и заместване на културата с друго зърно.

През 2021 пшеничната реколта в Румъния ще достигне 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020.

През 2021/22 експортът на царевица от САЩ ще достигне 62.5 млн. тона (67.5 млн. тона през март и 70 млн. тона през 2020/21), Украйна 30 млн. тона (-0.5), Аржентина 35.5 млн. тона (+1.5).

Според прогноза на Статистическото бюро на Канада, през 2021 площите с канола в страната ще достигна 21.5 млн. акра, което е с 3.6% повече от 2020.

Азиатските производители на фуражи постепенно преминават към потребление на пшеница в замяна на царевица поради високата и цена.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ|Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия, Турция и България.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция и България.

  Износ|Внос
Износ|Внос

Производство и Запаси

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  Производство и Запаси