Зърно Акценти

Зърно Акценти

От СЕС са повишили прогнозата си за реколтата от царевица в ЮАР през 2020 с 2.7% до 14.959 млн. тона, което е с 32.8% повече от 2019.

Зърно Акценти

Според мартенската прогноза на Русагротранс, през 2020 зърнената реколта в Русия ще достигне 127.5 млн. тона при 135.5 млн. тона през 2017.

Зърно Акценти

Към настоящия момент само 4% от зимните посеви в Русия се намират в неудовлетворително състояние. Показателят е най-добър за последните 20 години.

Зърно Акценти

През март от дълбоководни руски пристанища ще бъдат изнесени 2.6 - 2.7 млн. тона зърно при 1.8 млн. тона през февруари според данни на Русагротранс.

Зърно Акценти

От FAS USDA са повишили прогнозата си за вноса на пшеница в Египет през 2019/20 с 2.4% до 12.8 млн. тона, което е с 3.6% повече от 2018/19.

Зърно Акценти

Фермерите в Австралия рано са пристъпили към сеитбата на зимните култури като всички фактори за добра реколта са на лице.

Зърно Акценти

След падналите в пшеничния пояс на САЩ валежи състоянието на пшеничните посеви се подобрява.

Зърно Акценти

Според последна прогноза на COCERAL, през 2020 зърнената реколта в ЕС + Великобритания ще бъде 302.5 млн. тона при 302.7 млн. тона в предходната оценка, което е и с 0.4 млн. тона по-малко от 2019.

Зърно Акценти

Според последна прогноза на Strategie Grains, през 2019/20 износът на пшеница от ЕС ще достигне 31.2 млн. тона, което е с 0.6 млн. тона повече от февруарската прогноза и с 10 млн. тона повече от 2018/19.

Зърно Акценти

Анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за производството на зимна пшеница в ЕС през 2020/21 с 1.9 млн. тона спрямо предходната оценка до 144.6 млн. тона и 153.9 млн. тона през 2019/20.