Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар 05.03.2021

За 05.03.2021 цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на соята се повишиха. В Париж цените на контрактите текущи реколти за пшеница и царевицата се понижиха, а от нови реколти се повишиха. Цените на рапицата продължиха бързо да се повишават.

Борсов коментар 04.03.2021

За 04.03.2021 цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха. Всички движения по борсите бяха умерени.

Борсов коментар 02.03.2021

За 01.03.2021 цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха значително. В Париж цените на пшеницата от текуща реколта се повишиха, а от нова реколта останаха без промяна. Цените на царевицата и рапицата също реализираха ръстове.

Седмичен Анализ 22.02.2021 - 28.02.2021

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха умерено като маслената култура реализира най-силен ръст. В Париж цените на пшеницата се повишиха слабо, на царевицата се движиха разнопосочно, а майския контракт на рапицата излетя.

Борсов коментар 26.02.2021

За 25.02.2021 цените на пшеницата, царевицата и най-вече соята се по-нижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха. Цените на майския контракт на рапицата се повишиха значително, а на всички останали реализираха спад.

Борсов коментар 25.02.2021

За 24.02.2021 цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха с много, а цените на царевицата само се повишиха. В Париж цените на рапицата нараснаха значително, цените на пшеницата се повишиха, а цените на царевицата се движиха разнопосочно.

Борсов коментар 24.02.2021

За 23.02.2021 цените на пшеницата в Чикаго се повишиха минимално, цените на царевицата се повишиха с повече, а цените на соята реализираха силен ръст. В Париж цените на пшеницата и царевицата си повишиха, а цените на рапицата се повишиха с много.

Борсов коментар 23.02.2021

За 22.02.2021 цените на пшеницата, царевицата и соята се повишиха умерено. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха като всички движения не бяха особено големи.

Седмичен Анализ 15.02.2021 - 21.02.2021

През изминалата седмица цените на пшеницата се повишиха значително, цените на царевицата и соята текуща реколта умерено, а цените на соя от нова реколта реализираха силен ръст.

Борсов коментар 19.02.2021

За 18.02.2021 цените на пшеницата в Чикаго се повишиха значително, а цените на царевицата и соята се понижиха. В Париж цените на пшеницата рязко се повишиха следвани от цените на царевицата и рапицата.