Анализи

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов Коментар 20.05.2022

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха с много, цените на юлския контракт на царевицата се повиши минимално, а цените на по-далечните контракти се понижиха, цените на соята и соевия шрот се повишиха с МНОГО, цените на соевото масло се понижиха минимално. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха с МНОГО.

Борсов Коментар 19.05.2022

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха значително, цените на соята и соевото масло се понижиха умерено, а цените на соевия шрот се движиха разнопосочно. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха умерено, а цените на рапицата се понижиха с МНОГО.

Борсов Коментар 18.05.2022

Вчера цените на пшеницата, соята и соевото масло в Чикаго се повишиха значително, а цените на царевицата и соевия шрот се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов Коментар 17.05.2022

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха до небето, цените на царевицата се повишиха значително, цените на соята и соевия шрот се повишиха умерено, а цените на соевото масло се понижиха минимално. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха с МНОГО.

Седмичен Анализ 09.05.2021 - 15.05.2022

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се повишиха с МНОГО. Цената на юлския контракт на царевицата се понижи минимално, а цените на царевица нова реколта се повишиха значително. Цените на всички соеви контракти се повишиха. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха в МНОГО, цените на царевицата от текуща реколта се движиха разнопосочно, а от нова реколта се повишиха значително.

Борсов Коментар 13.05.2022

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха с МНОГО, цената на юлския контракт на царевицата се повиши минимално, но всички контракти от нова реколта се повишиха значително, умерено се повишиха цените на соята, цените на соевия шрот от стара реколта се понижиха, а цените от нова реколта се повишиха, цените на соевото масло се понижиха минимално. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха с МНОГО, а цените на рапицата се понижиха минимално.

Борсов Коментар 12.05.2022

Вчера цените на пшеницата, царевицата, соята и соевото масло в Чикаго се повишиха значително, а цените на соевия шрот се понижиха. В Париж цените на пшеницата се повишиха с много, цените на царевицата се движиха раз-нопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов Коментар 11.05.2022

Вчера цените на пшеницата в Чикаго останаха без промяна за текуща реколта и слабо се повишиха за нова реколта, цените на царевицата, соята и соевото масло се повишиха, а цените на соевия шрот се понижиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха.

Борсов Коментар 10.05.2022

Вчера цените на пшеницата, царевицата, соята, соевия шрот и соевото масло в Чикаго се понижиха значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха.

Седмичен Анализ 02.05.2021 - 08.05.2022

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго рязко се повишиха, а цените на царевицата и соята рязко се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата достигнаха Космоса, а цените на рапицата рязко се понижиха.