Анализи

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов Коментар 22.10.2021

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цените на соята се понижиха значително. В Париж цените на пшеницата се понижиха, а на рапицата се понижиха с много. Цената на ноемврийския царевичен контракти остана без промяна, а на по-далечните контракти се повиши.

Борсов Коментар 21.10.2021

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се повишиха значително.

Борсов Коментар 20.10.2021

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха минимално, а цената на соята леко се повиши. В Париж цените на пшеницата спаднаха минимално, цените на царевицата се повишиха минимално, а цената на рапицата реализира добър ръст.

Борсов Коментар 19.10.2021

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се повишиха умерено, а цената на соята реализира по-сериозен ръст. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се движиха разнопосочно.

Седмичен Анализ 11.10.2021 - 17.10.2021

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго останаха с минимални промени, цените на царевицата се понижиха минимално, а цените на соята се понижиха умерено. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха, а цените на царевицата се понижиха.

Борсов Коментар 15.10.2021

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха умерено. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха значително, а цените на царевицата се движиха разнопосочно.

Борсов Коментар 14.10.2021

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха значи-телно, а цените на соята реализираха минимален спад. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха значително, а цените на рапицата рязко се възстановиха след спада от последните дни.

Борсов Коментар 13.10.2021

Вчера след октомврийския доклад на USDA, цените на пшеницата в Чикаго се повишиха минимално, цените на царевицата се понижиха значително, а цените на соята се сринаха. В Париж цените на пшеницата се повишиха значително, цените на царевицата се понижиха с много, а цените на рапицата се сринаха.

Борсов Коментар 12.10.2021

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, а на царевицата се повишиха като и двете движения бяха минимални. Цените на соята се понижиха значително. В Париж цените на рапицата се сринаха.

Седмичен Анализ 04.10.2021 - 10.10.2021

През изминалата седмица цените на пшеницата и соята от текуща реколта се понижиха значително. Цените на царевицата се понижиха умерено. В Париж цените на пшеницата от текуща реколта се повишиха умерено. Цените на царевицата и рапицата излетяха в космоса.