Зърно Акценти

Зърно Акценти 08.04.2024

Според прогноза на Федерацията на мелничарите в Индия през 2024 пшеничната реколта в страната ще бъде 105 млн. тона /-6.25% спрямо 2023/.

Зърно Акценти 05.04.2024

Към 04.04.2024 в Украйна са засети 35,600 хектара със слънчоглед, което е под 1% от планираните площи, които ще бъдат 5.288 млн. хектара.

Зърно Акценти 04.04.2024

През 2024 рапичната реколта в Индия ще достигне рекордните 12.09 млн. тона според прогноза на SEA /+7% спрямо 2023/.

Зърно Акценти 03.04.2024

През 2024/25 реколтата от маслени култури в ЕС ще бъде 31.9 млн. тона според прогноза на Strategie Grains.

Зърно Акценти 02.04.2024

През март от Русия са изнесени 5.7 млн. тона зърно /-14.6% спрямо февруари/, в т.ч. пшеница 4.517 млн. тона /-15.7%/, ечемик 612,000 тона, царевица 574,000 тона.

Зърно Акценти 01.04.2024

От IGC прогнозират, че през 2024/25 световното производство на слънчоглед ще бъде 58.5 млн. тона /+0.6 спрямо 2022/23/.

Зърно Акценти 30.03.2024

Според прогноза на USDA през 2024 площите с царевица в САЩ ще достигнат 90.04 млн. акра /94.64 през 2023/, с пшеница 47.49 млн. акра /49.58/, със соя 86.51 млн. акра /83.6/.

Зърно Акценти 28.03.2024

Според прогноза на Европейската комисия през 2024/25 реколтата от мека пшеница в ЕС ще бъде 120.8 млн. тона /-4% спрямо 2023/24/, което е минимално ниво за последните 4 години.

Зърно Акценти 27.03.2024

От СовЕкон повишават прогнозата си за пшеничната реколта 2024/25 в Русия с 0.4 млн. тона до 94 млн. тона и 92.8 млн. тона през 2023/24.

Зърно Акценти 26.03.2024

Според прогноза на MARS през 2024/25 средният добив от мека пшеница в ЕС ще достигне 5.91 тона/хектар /5.82 през 2023/24/, зимен ечемик 5.95 тона/хектар /6.05/.