Зърно Акценти

Зърно Акценти 07.07.2020

Според прогноза на CNGOIC, през 2020/21 потреблението на соя в Китай ще достигне 111.4 млн. тона, което е с 2 млн. тона повече от предходната оценка и с 6% повече от 2019/20 – 105.4 млн.

Зърно Акценти 06.07.2020

Към 02.06.2020 в Русия са ожънати 17.93 млн. декара със зърнени култури (3.8% от площите), прибрани са 5.62 млн. тона зърно при среден добив 313 кг/декар (414 кг/декар през 2019).

Зърно Акценти 03.07.2020

На 01.07.2020 участниците на украинския зърнен пазар и Министерството на икономиката са подписали меморандум относно пределните нива на износ на различни култури от страната през 2020/21.

Зърно Акценти 02.07.2020

От USDA са понижили прогнозата си за площите от царевица в САЩ през 2020 до 92 млн. акра при 97 млн. акра в мартенската оценка.

Зърно Акценти 01.07.2020

Към 26.06.2020 в Русия са ожънати 4.36 млн. декара със зърнени култури (0.9% от общите площи).

Зърно Акценти 30.06.2020

От Strategie Grains отново са понижили прогнозата си за реколтата от рапица в ЕС и Великобритания през 2020 от 16.68 млн. тона до 16.54 млн. тона и 17.01 млн. тона през 2019/20.

Зърно Акценти 29.06.2020

Европейската комисия за пореден път понижават прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС-27 през 2020/21 до 117.2 млн. тона, което е с 4.3 млн. тона по-малко от май и с 13.7 млн. тона по-малко от 2019.

Зърно Акценти 26.06.2020

От Министерството на търговията и земеделието в Украйна предлагат ограничаване износа на пшеница от страната през 2020/21 на 17.2 млн. тона.

Зърно Акценти 25.06.2020

Според данни на Oil World, през периода 1 – 21 юни от Бразилия са изнесени 9.4 млн. тона соя, което е с 2.1 млн. тона повече от предходната година.