Зърно Акценти

Зърно Акценти 07.09.2023

Според прогноза на Conab през 2022/23 реколтата от зърнени и маслени култури в Бразилия ще бъде 322.7 млн. тона (+0.8% спрямо предходната оценка и 272.6 през 2021/22).

Зърно Акценти 06.09.2023

От StoneX прогнозират рекордна соева реколта 2023/24 в Бразилия от 163.63 млн. тона (156 в прогнозата от август и +3.8% спрямо 2022/23).

Зърно Акценти 05.09.2023

От Abares са понижили прогнозата си за пшеничната реколта 2023/24 в Австралия до 25.4 млн. тона (26.2 в предходната оценка).

Зърно Акценти 04.09.2023

През август от Русия са изнесени 7.7 млн. тона зърно (+32% спрямо август 2022), в т.ч. пшеница 6.5 млн. тона (+36.6% и настоящ рекорд през август 2021 от 6.6 млн. тона).

Зърно Акценти 01.09.2023

Според прогноза на Refinitiv Commodities Research през 2023/24 реколтата от мека пшеница в ЕС ще достигне 127.7 млн. тона (-0.3 спрямо предходната оценка и 125.7 през 2022/23).

Зърно Акценти 31.08.2023

От ИКАР за пореден път повишават прогнозата си за пшеничната реколта 2023/24 в Русия през 2023/24 до 91 млн. тона (89.5 в предходната оценка) и за общата зърнена реколта 140 млн. тона (139).

Зърно Акценти 30.08.2023

От StatsCan прогнозират пшенична реколта 2023/24 в Канада от 29.5 млн. тона (-14% спрямо 2022/23), което ще е втори най-слаб показател за последните 8 години.

Зърно Акценти 29.08.2023

Държавната компания на Египет GASC планира да закупи 50,000 тона българска пшеница без търг при цена 263.77 USD/тон FOB с доставка 5 – 20 октомври.

Зърно Акценти 28.08.2023

От Русагротранс прогнозират експорт на пшеница от Русия през август от 5.1 млн. тона (4.8 в предходната оценка).