Зърно Акценти

Зърно Акценти

През 2018/19 реколтата от царевица в Бразилия ще достигне 100.4 млн. тона според последна прогноза на Agroconsult, което е с 2 млн. тона повече от предходната оценка.

Зърно Акценти

Според предварителни данни на Conab, през май от Бразилия са експортирани 10 млн. тона соя, което е с 2% по-малко от май 2018.

Зърно Акценти

Анализатори от Русагротранс повишиха прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019 с 0.5 млн. тона до 126 млн. тона.

Зърно Акценти

Според прогноза на MARS, през 2019 средният добив от пшеница в Турция ще бъде 3.03 тона/хектар, което е с 10% повече от 2018 и с 12% повече от средното пет годишно ниво.

Зърно Акценти

Според последна прогноза на Европейската комисия, през 2019/20 реколтата от мека пшеница в ЕС ще бъде 143.8 млн. тона при предходна оценка от 141.3 млн. тона.

Зърно Акценти

От МЗ на Украйна очакват, че през 2019 зърнената реколта в страната ще достигне 70.8 млн. тона, което е с 1% повече от 2018.

Зърно Акценти

Според прогноза на МЗ на България, през 2019 реколтата от пшеница в страната ще бъде 5.5 млн. тона при среден добив 4.9 тона/хектар.

Зърно Акценти

Държавната администрацията на САЩ планира да подпомогне американските фермери отглеждащи соя.

Зърно Акценти

Според данни на USDA, към 19.05.2019 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 66% от посевите със зимна пшеница, което е с 30% повече от предходната година.

Зърно Акценти

Според прогноза на DRV, през 2019 реколтата от рапица в Германия ще достигне 3.0 млн. тона, което е с 0.2 млн. тона по-малко от предходната оценка.