Зърно Акценти

Зърно Акценти 24.06.2020

От АПК – Информ очакват среден добив от слънчоглед и соя в Украйна през 2020 от съответно 260 кг/декар (+4% спрямо предходната оценка) и 255 кг/декар (+3%).

Зърно Акценти 23.06.2020

През юли от Русия ще бъдат изнесени 3.5 – 4 млн. тона зърно при 4.84 млн. тона през 2018 и 4.76 млн. тона през 2019 според данни на Русагротранс.

Зърно Акценти 22.06.2020

Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 17.06.2020 в Аржентина са засети 58.1% от планираните за пшеница площи (+16.4% за седмицата).

Зърно Акценти 19.06.2020

Според прогноза на Oil World, през 2020/21 световното производство на слънчоглед ще достигне 57 млн. тона предвид разширените с 11 – 12 млн. декара площи.

Зърно Акценти 18.06.2020

През юли износът на зърно от Русия ще достигне 3.5 – 4 млн. тона при 4.76 млн. тона през юли 2019.

Зърно Акценки 17.06.2020

Според прогноза на АПК – Информ, през 2020/21 износът на зърно от Русия ще достигне 46.9 млн. тона (+8.7% спрямо 2019/20), в т.ч. пшеница 37.5 млн. тона (+8.7%), ечемик 3.8 млн. тона (+8.6%), царевица 4.3 млн. тона (+7.5%).

Зърно Акценти 16.06.2020

Според оценка на Oil World, през второто тримесечие на 2020 от Южна Америка за Индия ще бъдат изнесени 1.17 млн. тона соево масло при 0.81 млн. тона през първото тримесечие и 0.85 млн. тона година по-рано.

Зърно Акценти 15.06.2020

От Oil World очакват нова реколта от соя през 2020/21 от 363.4 млн. тона, което ще бъде с 26.5 млн. тона повече от 2019/20 – 336.8 млн. тона.

Зърно Акценти 12.06.2020

От ИКАР повишават прогнозата за реколтата от пшеница в Русия през 2020/21 до 78 млн. тона (75.6 млн. тона в предходната оценка).