Зърно Акценти

Зърно Акценти

Анализатори от СовЕкон понижиха прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019/20 от 127.1 млн. тона до 121.9 млн. тона, в т.ч. пшеница от 82.2 млн. тона до 76.6 млн. тона , а експортът до 33 млн. тона (37.6).

Зърно Акценти

Според прогноза на Agritel, през 2019 реколтата от пшеница в Украйна ще достигне 28.8 млн. тона, което е с 16.9% повече от 2018 и с 12% повече от средното ниво за последните пет години.

Зърно Акценти

През юли износът на зърно от Русия може да достигне 3.5 – 3.7 млн. тона, в т.ч. пшеница 2.8 – 3 млн. тона според прогноза на Русагротранс.

Зърно Акценти

Въпреки запазващите се рискове през новата зърнена реколта в Украйна, през 2019/20 реколтата може да бъде една от рекордните за страната.

Зърно Акценти

Към 03.07.2019 в Русия са ожънати 3.7 млн. хектара със зърнени култури (3 млн. хектара през 2018), прибрани са 14.9 млн. тона зърно (11.6) при среден добив 4.04 тона/хектар (3.88).

Зърно Акценти

Според данни на Русагротранс, през 2018/19 от Русия са изнесени 42.1 млн. тона зърно, което е втори резултат след 2017/18 – 52.72 млн. тона.

На 02.07.2019 Египет закупи 60,000 тона румънска пшеница

На 02.07.2019 държавната компания на Египет GASC е провела търг за закупуване на пшеница с доставка 2 – 12 август 2019 и закупи 60,000 тона пшеница от Румъния. Най-ниската предложена цена на търга е 196.96 USD/тон FOB за румънска пшеница. Този търг е първи за страната през 2019/20, която стартира от 01.07.2019.

Зърно Акценти

От руската агенция ИКАР понижиха прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2019 от 80 млн. тона на 79.3 млн. тона.

Зърно Акценти

Към 28.06.2019 в Русия са ожънати 2.1 млн. хектара със зърнени култури при 1.3 млн. хектара през 2018. Прибрани са 8.6 млн. тона зърно (4.9) при среден добив 4.05 тона/хектар (3.82).