Зърно Акценти

Зърно Акценти 28.07.2020

През 2020 реколтата от мека пшеница във Франция ще достигне 29.22 млн. тона, което е най-ниско ниво да последните 25 години според прогноза на Agritel.

Зърно Акценти 27.07.2020

От Agritel понижиха прогнозата си за производството на рапица в Украйна през 2020 до 2.52 млн. тона при 2.8 млн. тона в предходната оценка и 3.35 млн. тона през 2019.

Зърно Акценти 24.07.2020

През юни в Китай са внесени 910,000 тона пшеница, което с 19% повече от юни 2019 и е най-големия месечен импорт за последните 7 години.

Зърно Акценти 23.07.2020

Властите в Китай планират продажби на пшеница и ориз от държавния резерв предвид дефицита на царевица и растящите цени на тази култура.

Зърно Акценти 22.07.2020

От FAS USDA прогнозират, че през 2020/21 пшеничната реколта в Австралия ще достигне 27 млн. тона, което е със 77.6% повече от 2019/20 и с 10% повече от средното ниво за последните 10 години.

Зърно Акценти 21.07.2020

Според прогноза на Русагротранс, през юли износът на зърно от Русия ще достигне 3.3 – 3.5 млн. тона при 4.76 млн. тона през юли 2019.

Зърно Акценти 20.07.2020

От началото на 2020 износът на соя от Бразилия протича с рекордни темпове. От асоциацията Anec очакват през юли от страната да бъдат експортирани 8.92 млн. тона соя при предходна оценка от 8.07 млн. тона.

Зърно Акценти 17.07.2020

От Strategie Grains са повишили прогнозата си за зърнената реколта в ЕС през 2020 с 1 млн. тона до 301.1 млн. тона и 312.1 млн. тона през 2019.

Зърно Акценти 16.07.2020

През 2020 Германия ще прибере 22.46 млн. тона пшеница според прогноза на Асоциацията на селските кооперативи.