Условия за ползване

Разрешено е частично или пълно използване на материали от сайта, само след упоменаване на сайта като източник чрез линк към ZarnoBorsa.com.

Всички съобщения в обяви на ZarnoBorsa.com, както и коментарите под статиите, публикувани в сайта, изразяват само и единствено личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите и ZarnoBorsa.com.

Следователно ZarnoBorsa.com, както и администраторите и модераторите, не носят каквато и да е отговорност за съдържанието на изразените мнения и/или публикувани материали във форума, както и за съдържанието на коментарите под статиите.

Вие разбирате, че решенията, които взимате не могат да се мотивират с финансовата информация, икономическите коментари и анализи, предоставени от ZarnoBorsa.com.

Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели повлиявайки се от информация, която сте прочели в ZarnoBorsa.com.

ZarnoBorsa.com, собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

ZarnoBorsa.com, собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

ZarnoBorsa.com има право да поставя на страниците на сайта реклами.
В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя.

ZarnoBorsa.com не контролира тези cookies.

ZarnoBorsa.com може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

ZarnoBorsa.com не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекoмуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на ZarnoBorsa.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.
Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в ZarnoBorsa.com.

Забранява се:

- рушенето на имиджа и доброто име на институции, фирми и частни лица;
- използването на обидни и нецензурни изрази и стил, рушащ имиджа на институции, фирми и частни лица;

С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията за ползване.

С даването на съгласие за спазване на условия за ползване Вие декларирате, че се задължавате да не публикувате никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално ориентиран, дискриминационен, комерсиален или обиждащ по какъвто и да е друг начин материал и/или мнение, както и да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички съобщения, се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните материали.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.