Зърно Акценти

Зърно Акценти

От Strategie Grains рязко повишават прогнозата си за производството и износа на мека пшеница от ЕС през 2019/20 във връзка с отличните резултати получени от Франция.

На 15.08.2019 Египет закупи 295,000 тона пшеница

На 15.08.2019 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на пшеница с доставка 15 – 30 септември 2019. Най-ниската предложена FOB цена е за 60,000 тона украинска пшеница – 199.87 USD/тон.

Зърно Акценти

Експерти от Съюза на фермерите в Германия DBV са понижили прогнозата си за реколтата от пшеница в страната през 2019 с 0.1 млн. тона спрямо предходната оценка до 23.8 млн. тона.

Зърно Акценти

Цената на палмовото масло достигна максимално ниво за последните 4 месеца предвид очакваното увеличение на потреблението в Индонезия и по-големите покупки от Индия.

Зърно Акценти

МЗ на Франция е повишило прогнозата си за реколтата от мека пшеница в страната през 2019 от 37 млн. тона до 38.2 млн. тона, което е с 12% повече от предходната година.

Зърно Акценти

Според оценка на CONAB, през 2018/19 соевата реколта в Бразилия е 115.1 млн. тона, което е с 3.5% по-малко от 2017/18.

Зърно Акценти

Анализатори от американската агенция AccuWeather прогнозират понижение при производството на царевица в САЩ през 2019 с 9.3% спрямо 2018 до 332 млн. тона, което е с 5.8% по-малко от юлската прогноза на USDA.

Зърно Акценти

През 2019 зърнената реколта в Мароко достига само 5.2 млн. тона, което е с 49% по-малко от предходната година.

Зърно Акценти

До момента в България са ожънати 96% от площите с пшеница като са прибрани 5.65 млн. тона от културата. Прибраният ечемик е 534,000 тона (+8.3% спрямо 2018/19).