Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата в Чикаго се повишиха, но цените на царевицата и соята спаднаха. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата останаха стабилни, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар

Във Вторник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата останаха без промяна. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Седмичен Анализ 07.10.2019 - 13.10.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха дружно и значително. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата при повечето контракти бяха в повишение, а цените на рапицата се понижиха умерено.

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха като маслената култура направи това съвсем слабо. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се понижиха.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата в Чикаго останаха стабилни, цените на царевицата се понижиха минимално, а цените на соята се повишиха. В Париж цените на пшеницата се повишиха, а цените на царевицата и рапицата се понижиха.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се повишиха.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата и соята в Чикаго се понижиха, а цените на царевицата се повишиха. Движенията бяха много слаби и неориентирани. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха, а цените на царевицата се понижиха. Движенията също бяха много слаби.

Седмичен Анализ 30.09.2019 - 06.10.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата останаха стабилни.