Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар 04.06.2020

Вчера цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата останаха стабилни с лек оттенък на спад за стара реколта и ръст за нова реколта. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха. Ръст отбелязаха и цените на царевицата с изключение на юнския контракт.

Борсов коментар 03.06.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха значително. Цените на царевицата направиха лек лъст, а цените на соята се повишиха умерено. В Париж цените на пшеницата се понижиха, а цените на царевицата и рапицата се повишиха.

Борсов коментар 02.06.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха като с най-голям спад беше пшеницата. В Париж цените на пшеницата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха. Цената на юнският контракт на царевицата се повиши, а останалите се понижиха.

Седмичен Анализ 25.05.2020 - 31.05.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата останаха стабилни, а цените на царевицата и рапицата се понижиха.

Борсов коментар 29.05.2020

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се повишиха значително, а цените на соята останаха с малки разнопосочни изменения. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата направиха сериозен спад.

Борсов коментар 28.05.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха. Цените на царевицата и соята се повишиха като всички движения бяха минимални. В Париж цените на пшеницата се понижиха, а цените на царевицата и рапицата останаха със слаби разнопосочни движения.

Борсов коментар 27.05.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха минимално, цените на царевицата нараснаха минимално, а цените на соята отскочиха значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов коментар 26.05.2020

Вчера пазарите в САЩ не работеха поради празник в страната. В Париж цените на пшеницата се повишиха, а цените на царевицата и рапицата се понижиха.

Седмичен Анализ 18.05.2020 - 24.05.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се понижиха значително, цените на царевицата останаха без промяна, а цените на соята се движиха разнопосочно. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха от умерено до значително.

Борсов коментар 22.05.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха минимално, цените на царевицата се понижиха минимално, а цените на соята спаднаха значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.