Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар 09.12.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха значително. В Париж, близките фючърси на пшеницата и царевицата се повишиха, а по-далечните останаха стабилни. Цените на рапицата обаче отбелязаха приличен спад.

Борсов коментар 08.12.2020

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се повишиха, а цените на соята се понижиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха. Всички движения по пазарите бяха умерени.

Седмичен Анализ 30.11.2020 - 06.12.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата и соята в Чикаго се сринаха, цените на царевицата се понижиха по-слабо. В Париж срив претърпяха цените на пшеницата, а цените на царевицата и рапицата се понижиха една идея по-слабо.

Борсов коментар 04.12.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, а цените на царевицата и соята се повишиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха значително.

Борсов коментар 03.12.2020

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се повишиха като пшеницата направи по-сериозен ръст. Цените на соята в Чикаго се понижиха. В Париж цените на пшеницата се движиха разнопосочно, цените на царевицата останаха стабилни, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар 02.12.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж отново се понижиха.

Борсов коментар 01.12.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеница-та, царевицата и рапицата в Париж се понижиха значително.

Седмичен Анализ 23.11.2020 - 29.11.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар 27.11.2020

Вчера стоковата борса в Чикаго не работи поради празник в САЩ. В Париж цените на пшеницата се повишиха, на царевицата останаха стабилни, а на рапицата се понижиха.

Борсов коментар 26.11.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. Най-значително спаднаха цените на пшеницата. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха. Цените на рапицата от текуща реколта нараснаха, но спад претърпяха цените на културата от следваща реколта.