Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар 25.11.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха значително. Цените на царевицата останаха леко отрицателни, а цените на соята леко положителни.

Борсов коментар 24.11.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха като най-силно това направи маслената култура. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се движиха разнопосочно.

Седмичен Анализ 16.11.2020 - 22.11.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, цените на царевицата се повишиха, а цените на соята се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата останаха стабилни, цените на царевицата и рапицата се повишиха умерено.

Борсов коментар 20.11.2020

Вчера цените на пшеничните и царевицата в Чикаго се понижиха умерено, а слаб ръст реализира цената на соята. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата останаха стабилни.

Борсов коментар 19.11.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха минимално, но цените на царевицата и соята реализираха умерен ръст. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха, като най-силно това направи маслената култура.

Борсов коментар 18.11.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха минимално, цените на царевицата се повишиха, а цените на соята се повишиха с много. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха като най-силно това направи маслената култура.

Борсов коментар 17.11.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха умерено. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха.

Седмичен Анализ 09.11.2020 - 15.11.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, цените на царевицата се повишиха минимално, а цените на соята реализираха силен ръст. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха умерено, а цените на рапицата реализираха силен ръст.

Борсов коментар 13.11.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се понижиха умерено.

Борсов коментар 12.11.2020

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цените на соята продължиха своя възход. В Париж цените на пшеницата и рапицата се движиха разнопосочно, а цените на царевицата се повишиха.