Зърно Акценти

Зърно Акценти

Според оценка на Oil World, през май в ЕС са преработени над 2 млн. тона рапица, което е над прогнозите.

Зърно Акценти

От СовЕкон понижиха прогнозата си за износа на зърно от Русия през 2018/19 с 0.5 млн. тона до 48.9 млн. тона, в т.ч. пшеница -0.6 млн. тона до 37.6 млн. тона.

Зърно Акценти

Според прогноза на Украинската зърнена асоциация, през следващите 3 – 4 години зърнената реколта в Украйна ще достигне 100 млн. тона, а износът 70 млн. тона.

Зърно Акценти

От бразилската Agroconsult са повишили прогнозата си за реколтата от царевица в Бразилия с 0.8% спрямо предходната оценка до 101.2 млн. тона.

Зърно Акценти

Експерти от Зърнената борса в Росарио са повишили оценката си за реколтата от царевица в Аржентина до 50.5 млн. тона, което е исторически рекорд.

Зърно Акценти

През 2019/20 производството на пшеница в Аржентина ще достигне нов рекорд във връзка с благоприятните климатични условия според прогноза на Зърнената борса в Росарио.

Зърно Акценти

Според последна прогноза на Strategie Grains, през 2019 реколтата от мека пшеница в ЕС ще достигне 142.8 млн. тона при 143.9 млн. тона в предходната оценка.

Зърно Акценти

Според данни от юнския доклад на USDA, през 2019/20 пшеничната реколта в Русия ще достигне 78 млн. тона, което е с 1.3% повече от майската прогноза и с 8.8% повече от 2018/19.

Зърно Акценти

От МЗ на Китай повишиха прогнозата си за производството на царевица в страната през 2019/20 до 254.35 млн. тона, което е с 0.08% повече от предходната официална оценка, но с 1.2% по-малко от 2018/19.