Зърно Акценти

Зърно Акценти 02.07.2020

От USDA са понижили прогнозата си за площите от царевица в САЩ през 2020 до 92 млн. акра при 97 млн. акра в мартенската оценка.

Зърно Акценти 01.07.2020

Към 26.06.2020 в Русия са ожънати 4.36 млн. декара със зърнени култури (0.9% от общите площи).

Зърно Акценти 30.06.2020

От Strategie Grains отново са понижили прогнозата си за реколтата от рапица в ЕС и Великобритания през 2020 от 16.68 млн. тона до 16.54 млн. тона и 17.01 млн. тона през 2019/20.

Зърно Акценти 29.06.2020

Европейската комисия за пореден път понижават прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС-27 през 2020/21 до 117.2 млн. тона, което е с 4.3 млн. тона по-малко от май и с 13.7 млн. тона по-малко от 2019.

Зърно Акценти 26.06.2020

От Министерството на търговията и земеделието в Украйна предлагат ограничаване износа на пшеница от страната през 2020/21 на 17.2 млн. тона.

Зърно Акценти 25.06.2020

Според данни на Oil World, през периода 1 – 21 юни от Бразилия са изнесени 9.4 млн. тона соя, което е с 2.1 млн. тона повече от предходната година.

Зърно Акценти 24.06.2020

От АПК – Информ очакват среден добив от слънчоглед и соя в Украйна през 2020 от съответно 260 кг/декар (+4% спрямо предходната оценка) и 255 кг/декар (+3%).

Зърно Акценти 23.06.2020

През юли от Русия ще бъдат изнесени 3.5 – 4 млн. тона зърно при 4.84 млн. тона през 2018 и 4.76 млн. тона през 2019 според данни на Русагротранс.

Зърно Акценти 22.06.2020

Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 17.06.2020 в Аржентина са засети 58.1% от планираните за пшеница площи (+16.4% за седмицата).

Зърно Акценти 19.06.2020

Според прогноза на Oil World, през 2020/21 световното производство на слънчоглед ще достигне 57 млн. тона предвид разширените с 11 – 12 млн. декара площи.