Зърно Акценти

Зърно Акценти

Купувачи от Китай, Южна Корея и Бангладеш активно закупуват украинска царевица въпреки нарастващите и цени. Купувачите търсят суровина с високо качество.

Зърно Акценти

На 21.01.2020 Алжир е закупил 400,000 – 450,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.

Зърно Акценти

Според проучване на Sigma Conseil проведено сред фермери от Франция, през 2020 площите със зимна пшеница в страната са 45 млн. декара при 50 млн. декара през 2019.

Зърно Акценти

Анализатори от INTL FCStone Australia са понижили прогнозата си за реколтата от пшеница в Австралия през 2019/20 до 14.5 млн. тона.

Зърно Акценти

От Strategie Grains са повишили прогнозата си за износа на мека пшеница от ЕС през 2019/20 до 30.5 млн. тона от 28.7 млн. тона в декемврийската оценка.

Зърно Акценти

В своята януарска прогноза анализатори от Strategie Grains са понижили оценката си за производството на мека пшеница в ЕС през 2020/21 до 139.8 млн. тона (-0.7), което е с 4% по-малко от 2019/20.

Зърно Акценти

Правителството на Украйна не смята да преразглежда меморандума с износителите на зърно за тази година.

Зърно Акценти

МЗ на Русия разработва постановление за временно ограничаване износа на зърнени култури от страната.

Зърно Акценти

Според последна оценка на Oil World, през ноември 2019 Австралия сезонно увеличава експорта на канола – 95,000 тона за месеца.