Зърно Акценти

Зърно Акценти

Поради липсата на валежи от Riverina намаляват прогнозата си за реколтата от пшеница в Австралия през 2019/20 до 21.4 млн. тона при предходна оценка от 23.8 млн. тона.

Зърно Акценти

Според прогноза на DRV, през 2019 реколтата от пшеница в Германия ще достигне 24.44 млн. тона, което е с 20.6% повече от предходната година.

Зърно Акценти

През 2018/19 реколтата от соя в Аржентина ще достигне 55 млн. тона при 53 млн. тона в предходната прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес.

Зърно Акценти

През 2019 реколтата от пшеница в Германия ще бъде 24.4 млн. тона, което е с 20.6% повече от предходната година според прогноза на DRV.

Зърно Акценти

Според прогноза на АПК – Информ, през 2019 зърнената реколта в Русия ще нарасне с 10% спрямо 2018 до 124.6 млн. тона.

Зърно Акценти

Според данни от априлския отчет на Riverina, през 2019/20 реколтата от пшеница в Австралия може да достигне 23.8 млн. тона, което е с 38% повече от 2018/19.

На 12.04.2019 Египет закупи 240,000 тона пшеница

На 12.04.2019 държавната компания на Египет GASC закупи 240,000 тона пшеница, в т.ч. 180,000 от Румъния и 60,000 от Украйна с доставка 20.05 – 05.06.2019 при средна цена FOB 222 USD/тон и C&F 239.94 USD/тон.

Зърно Акценти

Анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС през 2019 със 146,100 тона спрямо мартенската оценка до 144.8 млн. тона, което е с 14% повече от 2018.

Зърно Акценти

Според прогноза на Soybean & Corn Advisor през 2018/19 царевичната реколта в Южна Америка ще достигне 146.3 млн. тона, което е с 22.5% повече от 2017/18 – 119.4 млн. тона.

Зърно Акценти

Според данни на USDA, към 07.04.2019 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 60% от посевите със зимна пшеница, което е с 4 % повече от предходната седмица и с 30% повече от предходната година.