Зърно Акценти

Зърно Акценти 21.09.2020

През последните седмици цените на украинската царевица рязко се повишиха предвид слабите резултати от жътвата на културата.

Зърно Акценти 18.09.2020

От ИКАР понижават прогнозата си за слънчогледовата реколта в Русия през 2020 с 0.2 млн. тона до 13 млн. тона.

Зърно Акценти 17.09.2020

От МЗ на Франция понижават оценката си за пшеничната реколта в страната през 2020 с нови 0.2 млн. тона до 29.5 млн. тона при 39.6 млн. тона година по-рано.

Зърно Акценти 16.09.2020

Според прогноза на Русагротранс, през септември от Русия ще бъдат изнесени 5.85 млн. тона зърно (нов рекорд за страната), в т.ч. 5.2 млн. тона пшеница, 600,000 тона ечемик и 100,000 тона царевица.

Зърно Акценти 15.09.2020

Към 14.09.2020 в Русия са ожънати 386 млн. декара със зърнени култури (80.5% от площите), прибрани са 113.6 млн. тона зърно при среден добив 294 кг/декар.

Зърно Акценти 14.09.2020

Според данни на Oil World, сега цената на слънчогледовото масло в страните от ЕС достига 960 USD/тон, което е най-високо ниво за последните пет години, които е с 145 USD/тон по-високо от преди месец.

Зърно Акценти 11.09.2020

Според данни на АПК – Информ, към 10.09.2020 средните цени на търсенето на слънчогледово масло FOB Украйна достигат 915 USD/тон, което е рекорд за последните 7 години.

Зърно Акценти 11.09.2020

Според уточнени данни от Русагротранс, през август от Русия са изнесени 5.77 млн. тона зърно, което е максимален месечен резултат в историята.