Зърно Акценти

Зърно Акценти

Според проучване на Sigma Conseil проведено сред фермери от Франция, през 2020 площите със зимна пшеница в страната са 45 млн. декара при 50 млн. декара през 2019.

Зърно Акценти

Анализатори от INTL FCStone Australia са понижили прогнозата си за реколтата от пшеница в Австралия през 2019/20 до 14.5 млн. тона.

Зърно Акценти

От Strategie Grains са повишили прогнозата си за износа на мека пшеница от ЕС през 2019/20 до 30.5 млн. тона от 28.7 млн. тона в декемврийската оценка.

Зърно Акценти

В своята януарска прогноза анализатори от Strategie Grains са понижили оценката си за производството на мека пшеница в ЕС през 2020/21 до 139.8 млн. тона (-0.7), което е с 4% по-малко от 2019/20.

Зърно Акценти

Правителството на Украйна не смята да преразглежда меморандума с износителите на зърно за тази година.

Зърно Акценти

МЗ на Русия разработва постановление за временно ограничаване износа на зърнени култури от страната.

Зърно Акценти

Според последна оценка на Oil World, през ноември 2019 Австралия сезонно увеличава експорта на канола – 95,000 тона за месеца.

Зърно Акценти

През декември 2019 от Франция са изнесени 1.34 млн. тона мека пшеница, което е най-добър показател от декември 2013 до сега, когато са били реализирани 1.41 млн. тона.

Зърно Акценти

Китайската национална комисия по развитието и реформата NDRC е съобщила за прекратяване на проекта Е10, т.е. увеличение съдържанието на биоетанол в бензина до 10% след съществено намаление на запасите от царевица в страната.