Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар 05.08.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха дружно и значително. В Париж цените на пшеницата и рапицата се понижиха, а цените на царевицата се повишиха.

Борсов коментар 04.08.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, а цените на царевицата и соята се повишиха. В Париж цените на пшеницата се понижиха, а цените на царевицата и рапицата се движиха разнопосочно, но този път с големи отклонения.

Седмичен Анализ 27.07.2020 - 02.08.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха умерено. В Париж цените на пшеницата се понижиха, цените на царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата в повечето контракти се повишиха.

Борсов коментар 31.07.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, а цените на царевицата и соята се повишиха като всички промени бяха минимални. В Париж цените на пшеницата, царевицата е рапицата се движиха разнопосочно. Само августовския контракт на царевицата поскъпна значително, а всички останали направиха минимални промени.

Борсов коментар 30.07.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата и соята си понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се по-вишиха, а цените на рапицата останаха стабилни.

Борсов коментар 29.07.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха като най-силно това направи маслената култура. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов коментар 28.07.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха значително, цените на царевицата реализираха минимален спад, а цените на соята минимален ръст. В Париж цените на пшеницата се понижиха, цените на царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се повишиха.

Седмичен Анализ 20.07.2020 - 26.07.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата се понижиха като всички движения не бяха значителни. В Париж цените на пшеницата се повишиха минимално, цените на царевицата се промениха много слабо и разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар 24.07.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, цените на царевицата останаха почти стабилни, а цените на соята се повишиха. В Париж цените на пшеницата се понижиха минимално, а цените на рапицата и царевицата се движиха разнопосочно.

Борсов коментар 23.07.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.