Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар 23.10.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, цените на царевицата се повишиха, а цените на соята останаха почти стабилни. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха с изключение на ноемврийския контракт на царевицата, който се повиши минимално.

Борсов коментар 22.10.2020

Вчера цените на пшеницата се понижиха за близките контракти и се по-вишиха за далечните. Цените на царевицата и соята се повишиха умерено. В Париж цените на пшеницата останаха почти стабилни, а цените на царевицата и рапицата се повишиха.

Борсов коментар 21.10.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха умерено, а маслената култура и по-сериозно. В Париж цените на пшеницата и царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов коментар 20.10.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха от минимално до умерено. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.

Седмичен Анализ 12.10.2020 - 18.10.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се повишиха значително. Цените на близките контракти на царевицата поскъпнаха умерено, а на по-далечните леко се понижиха. Цените на соевите фючърси се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха значително, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар 16.10.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар 15.10.2020

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха като най-силно това направи маслената култура, а най-слабо пшеницата. В Париж цените на пшеницата се повишиха минимално, цените на царевицата направиха добър ръст, а цените на рапицата спаднаха умерено.

Борсов коментар 14.10.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго останаха стабилни, цените на царевицата се повишиха минимално, а цените на соята нараснаха значително и компенсираха половината от спада в понеделник. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха умерено.

Борсов коментар 13.10.2020

Вчера цените на пшеницата в Чикаго останаха без съществена промяна. Цените на царевицата се понижиха, а цените на соята се сринаха. В Париж цените на пшеницата останаха стабилни, цените на царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха значително.

Седмичен Анализ 05.10.2020 - 11.10.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се повишиха, но с една идея по-слабо.