Анализи

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Седмичен Анализ 10.12.2018 - 16.12.2018

През изминалата седмица цените на пшеницата и царевицата в Чикаго останаха без особени промени, а цената на соята се понижи значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цената на рапицата се понижи.

Соята в Чикаго се понижава на фона на големите покупки от Китай !!!

В четвъртък цената на соята в Чикаго се понижи, цената на царевицата остана почти без промяна, а цената на пшеницата се повиши. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цената на рапицата леко се понижи.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се повишиха.

Бросов коментар

Във вторник цената на пшеницата в Чикаго се понижи, цената на царевицата остана стабилна, а цената на соята се повиши. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цената на рапицата се понижи.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. В Париж цената на рапицата се понижи, а цените на пшеницата и царевицата останаха стабилни.

Седмичен Анализ 03.12.2018 - 09.12.2018

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха, като най-силен ръст направи маслената култура. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха минимално.

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата, царевицата и соята се понижиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също спаднаха.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цената на соята се повиши. В Париж цените на пшеницата и рапицата се понижиха минимално, а цената на царевицата се повиши.

Борсов коментар

Във вторник пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха като най-силно това направи маслената култура. В Париж цената на царевицата остана стабилна, а цената на пшеницата се понижи.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха, като водеща беше маслената култура. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цената на рапицата се понижи, като движенията не бяха големи.