Анализи

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Седмичен Анализ 15.04.2019 - 21.04.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата също отбелязаха спад, а цените на рапицата се движиха разнопосочно. Най-силен спад отбеляза пшеницата на двата пазара.

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата в Чикаго се понижиха, цените на царевицата останаха без ясна посока, а соята се повиши. Всички движения бяха минимални. В Париж рапицата повиши цените си, а пшеницата и царевицата се движиха разнопосочно.

Борсов коментар

В сряда цените на соята в Чикаго се понижиха значително. С минимален спад остана цената на царевицата, а минимален ръст отбеляза цената на пшеницата. В Париж цените на рапицата се повишиха. Повишение отбелязаха и по-далечните контракти на пшеницата и царевицата.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата, царевицата и соята се понижиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се понижиха.

Борсов коментар

В понеделник цените на царевицата и соята се повишиха, а цената на пшеницата се понижи. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата останаха стабилни с малки разнопосочни движения.

Седмичен Анализ 08.04.2019 - 14.04.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго останаха без съществена промяна, цените на царевицата и соята се понижиха умерено. В Париж цените на пшеницата и рапицата останаха без промяна, цените на царевицата се понижиха.

Борсов коментар

В четвъртък цените на царевицата и соята в Чикаго се понижиха, а цените на пшеницата се повишиха. В Париж цените на царевицата и рапицата се понижиха, а цената на пшеницата се повиши.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха минимално, а цената на царевицата леко се понижи. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цената на рапицата се повиши.

Борсов коментар

Във вторник цените на царевицата и соята в Чикаго останаха без промяна, а цената на пшеницата се понижи. В Париж цените на пшеницата и рапицата се понижиха, а цената на царевицата леко нарасна.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха минимално. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха слабо. Само най-близкия контракт на царевицата остана без промяна, а на рапицата се понижи.