Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата в Чикаго рязко се повишиха. Цените на соята реализираха по-голям спад, а цените на царевицата само леко се понижиха. В Париж цените на пшеницата също значително нараснаха, цените на царевицата направила лек растеж, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар

В понеделник стоковите борси в САЩ не работеха. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха, а цените на царевицата се понижиха.

Седмичен Анализ 13.01.2020 - 19.01.2020

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се повишиха, цените на царевицата останаха почти стабилни (близките контракти се повишиха по-отчетливо), а цените на соята спаднаха значително. В Париж цените на близките пшенични фючърси се повишиха, а на тези от нова реколта се понижиха. Цените на царевицата реализираха лек ръст, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха значително. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се понижиха значително.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата и соята се понижиха. В Париж цените на близките пшенични контракти се повишиха, а на далечните се понижиха, цените на царевицата направиха обратното движение, а цените на рапицата рязко спаднаха.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата и соята останаха стабилни. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата останаха стабилни.

Борсов коментар

В понеделник цените на царевичните фючърси в Чикаго се повишиха, а цените на пшеничните и соеви фючърси се понижиха. Движенията при трите култури не бяха значителни. В Париж цените на пшеничните фючърси се повишиха, цените на царевичните фючърси останаха почти стабилни, а цените на рапичните фючърси се понижиха.

Седмичен Анализ 06.01.2020 - 12.01.2020

През изминалата седмица цените на пшеничните и соевите фючърси се повишиха, а цените на царевичните фючърси се движиха разнопосочно с малки отклонения. В Париж цените на пшеничните и рапичните фючърси се повишиха, цените на царевичните фючърси се понижиха.

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата и соята се понижиха. В Париж всеобщият ръст на пазара продължава като цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата останаха стабилни. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха, а цените на царевицата останаха стабилни.