Анализи

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго рязко се понижиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също претърпяха понижения.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата и царевицата се повишиха минимално, а цените на соята се понижиха минимално. В Париж цените на царевицата и рапицата се понижиха, а цените на пшеницата останаха без промяна.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха като най-силно това направи маслената култура. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха минимално.

Борсов коментар

В понеделник цените на царевицата и соята в Чикаго се понижиха като най-силно това направи маслената култура. Цените на пшеницата се повишиха минимално. В Париж цените на пшеницата и рапицата се понижиха, а цените на царевицата останаха без промяна.

Седмичен Анализ 04.02.2019 - 10.02.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цената на соята остана стабилна. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха.

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха значително. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цената на рапицата се повиши, но движенията бяха минимални.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго останаха почти стабилни. Няма данни, няма движения, всички чакат USDA в петък. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също нямаха ясна посока за движение.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха минимално. В Париж цените на пшеницата ,царевицата и рапицата също не промениха съществено стойностите си.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха минимално. В Париж цените на пшеницата се повишиха, а цените на царевицата и рапицата се понижиха.

Седмичен Анализ 28.01.2019 - 03.02.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата и царевицата се понижиха съвсем минимално, цените на соята се гмурнаха по-надълбоко . В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха.