Борсов Коментар

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цените на соята се повишиха. В Париж цените на царевицата и рапицата се повишиха, а цените на пшеницата се понижиха.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата и соята в Чикаго се повишиха, а цените на царевицата се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата в Чикаго се понижиха значително, цените на царевицата спаднаха минимално, а цените на соята реализираха много лек ръст. В Париж цените на пшеницата се понижиха, цените на царевицата останаха стабилни, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата и соята в Чикаго се понижиха, а царевичните фючърси отбелязаха лек ръст. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се движиха разнопосочно.

Седмичен Анализ 25.11.2019 - 01.12.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата рязко се повишиха. Цените на царевицата реализираха малък спад, а цените на соята спаднаха значително. В Париж цените на пшеницата се повишиха значително, цените на царевицата умерено, а цените на рапицата се движиха разнопосочно.

Борсов коментар

В четвъртък стоковата борса в Чикаго не работи поради празник в САЩ – Деня на благодарността. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата останаха стабилни, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата останаха стабилни, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се понижиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха минимално.

Борсов коментар

В петък цените на пшеницата в Чикаго рязко се повишиха. Ръст отбелязаха и цените на царевицата, но много по-слаб от пшеницата. Цените на соята обаче се понижиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.

Седмичен Анализ 18.11.2019 - 24.11.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата в Чикаго се повишиха значително, цените на царевицата и соята се понижиха като маслената култура спадна значително. В Париж цените на пшеницата се повишиха, цените на царевицата останаха стабилни или показаха лек ръст, а цените на рапицата се понижиха.