Анализи

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Седмичен Анализ 17.06.2019 - 23.06.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цените на соята се повишиха. В Париж фючърсите за старата реколта от пшеница останаха без промяна, но за новата реколта се повишиха. Царевичните фючърси останаха без промяна или с леко повишение. Фючърсите на рапицата се движиха разнопосочно с малки колебания.

Борсов коментар

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата реализираха слаби повишения.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се понижиха.

Борсов коментар

Във вторник цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се понижиха, а цената на соята остана почти стабилна. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също спаднаха.

Борсов коментар

В понеделник цените на соята в Чикаго продължиха силно да се повишават. Ръст отбелязаха цените и на царевицата и пшеницата, но много по-скромни. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха като и тук най-силен ръст направи маслената култура.

Седмичен Анализ 10.06.2019 - 16.06.2019

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се повишиха, но доста по-незначително от Чикаго.

Борсов коментар

В четвъртък цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго дружно и значително се повишиха. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се повишиха.

Борсов коментар

В сряда цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха като най-силно това направи маслената култура. В Париж цените на пшеницата и царевицата се движиха разнопосочно, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов коментар

Във вторник цените на царевицата и пшеницата в Чикаго се повишиха значително. С малък ръст остана цената на соята. В Париж цените на пшеницата и царевицата отбелязаха минимални ръстове, а цените на рапицата спаднаха.

Борсов коментар

В понеделник цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цената на рапицата се повиши. При всички позиции движенията бяха слаби.