Анализи

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Борсов Коментар 25.02.2022

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха до дневния лимит, цените на царевицата се повишиха, а цените на соята се понижиха значително. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха с МНОГО.

Борсов Коментар 24.02.2022

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се повишиха за втори - трети ден дружно и значително.

Борсов Коментар 23.02.2022

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго излетяха високо като на космическа орбита се повиши само пшеницата. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се повишиха с много.

Борсов Коментар 22.02.2022

Вчера пазарите в САЩ не работеха поради празник. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха умерено.

Седмичен Анализ 14.02.2022 - 20.02.2022

През изминалата седмица цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се повишиха минимално, а цените на соята се повишиха умерено. В Париж цените на пшеницата и рапицата се повишиха умерено, а цените на царевицата останаха стабилни.

Борсов Коментар 18.02.2022

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха значително, а цените на царевицата и соята се повишиха минимално. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.

Борсов Коментар 17.02.2022

Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха минимално, цените на царевицата се повишиха умерено, а цените на соята се повишиха с МНОГО. В Париж цените на пшеницата и царевицата се понижиха, а цените на рапицата се повишиха.

Борсов Коментар 16.02.2022

Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго и на пшеницата, царевицата и рапицата в Париж се понижиха значително. Изключение беше само майския контракт на рапицата в Париж, който се повиши.

Борсов Коментар 15.02.2022

Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се повишиха, а цените на соята се понижиха по-сериозно. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха.

Седмичен Анализ 07.02.2022 - 13.02.2022

През изминалата седмица цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха с МНОГО. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха. Цените на рапицата текуща реколта се понижиха, а цените на нова реколта се повишиха значително.