Зърно Акценти 05.07.2024

Според данни на МЗ на Украйна към 04.07.2024 в страната са прибрани 3.361 млн. тона зърно от 967,200 хектара при среден добив 3.48 тона/хектар.

- През 2023/24 от Русия за Турция са експортирани 8.9 млн. тона зърно /12.6 през 2022/23/. След Турция основен купувач на руско зърно е Египет 8.7 млн. тона /8.1/, Иран 7 млн. тона /6.4/, Саудитска Арабия 4.5 млн. тона /3.2/, Бангладеш 3.8 млн. тона /1.6/. Според Русагортарнс за Египет са изнесени 8.6 млн. тона пшеница /8.1/, което изравнява рекорда от 2017/18. Следва Турция със 7 млн. тона /9.2/.

- Според данни на МЗ на Украйна към 04.07.2024 в страната са прибрани 3.361 млн. тона зърно от 967,200 хектара при среден добив 3.48 тона/хектар. Прибраната пшеница е 1.629 млн. тона с добив 3.38 тона/хектар, ечемик 1.566 млн. тона с добив 3.89 тона/хектар. Прибраната рапица е 186,900 тона с добив 2.86 тона/хектар.

- През седмицата 10 – 16 юли експортното мито на руска пшеница ще бъде 1,701.3 рубли/тон /1,818.2 седмица по-рано/, а на царевицата и ечемика остана нулево мито.

- През юни от Украйна са изнесени 412,000 тона слънчогледово масло, което е със 7% по-малко от май, но е рекордно постижение за този месец от годината. За ЕС са изпратени 105,000 тона масло, което е най-малкото количество от май 2023 до сега. За Китай са експортирани 214,000 тона /+3%/, което е най-много от януари 2023. През периода септември – юни износът е 4.2 млн. тона /+21%/, и е втори показател след 2019/20 – 4.5 млн. тона. Делът на ЕС в експорта е 32%.

- През 2023/24 вносът на рапица в България достига 182,000 тона, което е с 90% повече от 2022/23 като голяма част от импорта са доставки от Румъния и Молдова. Ръстът се дължи на повишената преработка на културата в България.

- Според данни на FranceAgriMer към 01.07.2024 във Франция са ожънати 1% от площите с пшеница /8% миналата година и 5% средно за последните пет години/. В добро и отлично състояние се намират 58% от посевите с мека пшеница /60% седмица по-рано и 81% година по-рано/. От Arvalis прогнозират, че добивите ще бъдат с 11% по-ниски от средното ниво за последните 10 години и най-ниски от 2016 до сега. Общата зърнена реколта ще достигне 29 – 30 млн. тона /35/.

- През юни вносът на палмово масло в Индия достига 788,000 тона, което е най-високо ниво от декември. През юли импортът ще бъде 850,000 тона. Доставките на слънчогледово масло са били 467,000 тона /+14% спрямо май/, което е рекордно постижение. Вносът на соево масло е 273,000 млн. тона /-16%/. Общите доставки на масла през юни са 1.53 млн. тона /+2%/.

- Тунис е закупил 50,000 тона твърда пшеница с цени 229.67 – 231-49 USD/тон C&F и 100,000 тона мека пшеница с цени 244.77 – 248.50 USD/тон C&F.