Зърно Акценти

Националната асоциация на износителите на царевица от Бразилия Anec е повишила прогнозата си за износът на царевица от Бразилия през 2019 до 40 млн. тона от предходните 35 млн. тона.

Пшеница

- От FranceAgrimer повишиха прогнозата си за износа на мека пшеница от Франция през 2019/20 с 1.8% до 20.563 млн. тона, което е с 19.8% повече от износа през 2018/19 и с 0.05% повече от рекорда поставен през 2015/16.

- Според данни на USDA, към 10.11.2019 сеитбата на зимна пшеница от реколта 2020 в САЩ е проведена на 92% от планираните площи (89% седмица по-рано, 88% година по-рано, 92% средно за последните пет години). В добро и отлично състояние се намират 54% от посевите (57% седмица по-рано и 54% през миналата година). През изминалите дни температурите на места в пшеничния пояс се понижиха до -16 градуса. Царевицата в САЩ е ожъната на 66% от площите (52%, 83%, 85%). Със соя са ожънати 85% от площите (+10% за последната седмица).

- Южнокорейският производител на фуражи NOFI е закупил 60,000 тона пшеница с произволен произход при цена 229 USD/тон C&F и доставка през март 2020.

 

Зърно

- От Русагротранс са повишили прогнозата си за реколтата от зърнени култури в Русия през 2019 до 121.5 млн. тона, което е с 0.4 млн. тона повече от предходната оценка. Реколтата от ечемик ще достигне 20.6 млн. тона (+0.2), от пшеница 75.5 млн. тона (+0.1), от царевица 13.9 млн. тона (+0.1).

- Към 11.11.2019 в Украйна са ожънати 70.2 млн. тона зърнени култури от 146 млн. декара (95% от площите) при среден добив 482 кг/декар (458 кг/декар през 2018). Прибрани са 30.2 млн. тона царевица от 40 млн. декара (87%). Прибрани са 14.3 млн. тона слънчоглед от 57.9 млн. декара (99%).

- От FranceAgrimer понижиха прогнозата си за износа на ечемик от Франция през 2019/20 до 7.137 млн. тона, което е с 10,000 тона по-малко от октомврийската оценка, но и с 15.2% повече от показателя от 2018/19.

- Според данни на HMRC, през септември 2019 от Великобритания са изнесени 341,000 тона ечемик, а през периода юли – септември 670,600 тона. Експортът на пшеница през септември е 262,700 тона, което е най-високо месечно ниво от 2010 до сега.

- Националната асоциация на износителите на царевица от Бразилия Anec е повишила прогнозата си за износът на царевица от Бразилия през 2019 до 40 млн. тона от предходните 35 млн. тона. От началото на годината до сега експортът е 33.5 млн. тона.

 

Маслени култури и растителни масла

- През първите 9 месеца на текущата година в Турция са внесени 410,000 тона слънчогледово масло. Най-големи доставчици са Русия с дял от 75%, Босна 13% и България 6%. През 2018 импортът на слънчогледово масло в Турция достига 498,500 тона, в т.ч. от Русия 326,500 тона, от Украйна 72,500 тона, от Босна 67,500 тона.

- През периода януари – септември в Турция са внесени 889,000 тона слънчоглед. Основни доставчици са Молдова 340,000 тона, Русия 193,000 тона, Румъния 185,000 тона, България 83,000 тона. Ежегодно в Турция се импортират над 600,000 тона слънчоглед, вътрешното потребление достига 2.2 млн. тона, а реколтата в страната 1.8 млн. тона.

- Властите в Бразилия планират увеличение съдържанието на биокомпонента в дизеловото гориво от 1% до 12% от март 2020. Предходното увеличение беше направено през септември. Планирано е до 2023 съдържанието на биокомпонента в дизеловото гориво да достигне 15%. В Бразилия 80% от биокомпонентата се изработва въз основа на соево масло. Властите разглеждат възможността в по-дългосрочна перспектива да увеличат съдържанието на биокомпонента до 20 – 30%. 

- Към 12.11.2019 в Бразилия са засети 58% от планираните за соя площи (+12% за седмицата) при 71% година по-рано и 57% средно за последните години. Кампанията ускорява темп след падналите в страната валежи.

- Според прогноза на IPGA, през 2019/20 вносът на соя в Индия ще достигне 5.37 млн. тона при 2.37 млн. тона през 2018/19. През новия сезон потреблението на соя в страната ще бъде 26 млн. тона.