Зърно Акценти 04.07.2024

От ПроЗерно прогнозират обща зърнена реколта в Русия през 2024/25 от 128.2 млн. тона /144.9 през 2023/24/, в т.ч. пшеница 82 млн. тона /92.8/, ечемик 17.5 млн. тона /21.1/, царевица 15 млн. тона /16.6/.

- Според данни на МЗ на Русия в Краснодарския край на страната са ожънати 161,000 хектара със зърнени култури, прибрани са 1.15 млн. тона зърно при среден добив 7.3 тона/хектар /6.04 година по-рано/.

- Според централната банка на Русия пикът на годишната инфлация в страната ще бъде достигнат през юли. Много е вероятно на следващото заседание на банката основната лихва в страната да бъде повишена от 16% на 17% или дори на 18%. Очаква се целевата инфлация от 4% отново да бъде достигната в средата на 2025.

- Според данни на Anec през юли от Бразилия ще бъдат изнесени 3.4 млн. тона царевица /2.4 спрямо юни и -2.5 спрямо юли 2023/. Китай е основно направление на експорта с цял от 20%.

- Според анализатори от Аржентина през 2023/24 преработката на соя в страната ще бъде 40 – 42 млн. тона, което е високо ниво. През юни вероятно са били преработени 3.8 – 3.9 млн. тона соя. През периода януари – юни в Аржентина са внесени 3.37 млн. тона соя основно от Парагвай, което е втори показател след предходната година – 4.42 млн. тона. Поради високата инфлация в страната фермерите задържат продажбите си, което ще повиши крайните запаси до 7 млн. тона. През сезона експортният потенциал на Аржентина ще бъде 28 млн. тона /26 година по-рано/.

- Южнокорейската MFG е закупила 60,000 тона соев шрот от Южна Америка с цена 433.5 USD/тон C&F и доставка през октомври.

- Според данни на FAS USDA през 2024/25 вносът на пшеница в Алжир ще достигне 8 млн. тона /-0.6 спрямо рекорда от 2023/24/. Реколтата през новия сезон ще бъде на нивото от 2023/24 – 2.075 млн. тона. Вносът на ечемик ще бъде 600,000 тона /+100,000/.

- Тунис е обявил търг за покупка на 50,000 тона твърда пшеница с произволен произход и доставка през септември. На предходния търг проведен на 18.04.2024 са били закупени 25,000 тона твърда пшеница с цена 376.49 USD/тон C&F.