Зърно Акценти 17.04.2024

От МЗ на Русия прогнозират реколта от маслени култури в страната през 2024 от 28 млн. тона /29.9 през 2023/.

- От МЗ на Русия прогнозират реколта от маслени култури в страната през 2024 от 28 млн. тона /29.9 през 2023/. Зърнената реколта обаче спада до 132 млн. тона /144.9/.

- Според прогноза на АПК – Информ през 2024 реколтата от рапица в ЕС ще достигне 4.3 млн. тона, което е със 7% по-малко от 2023. Спадът ще се дължи на по-малкото площи -4% до 1.49 млн. хектара.

- От началото на сезона до 17.04.2024 износът на зърно от Украйна достига 38.608 млн. тона /39.707 година по-рано/, в т.ч. през април 3.749 млн. тона /1.731/. Експортирани са 15.011 млн. тона пшеница /1.169/, ечемик 2.132 млн. тона /170,000/, царевица 21.167 млн. тона /2.404/.

- От МЗ на Франция са повишили оценката си за площите със зимни култури във Франция до 4.37 млн. хектара /4.36 в предходната оценка/. Площите с мека пшеница /в т.ч. и пролетна/ ще бъдат 4.39 млн. хектара /-7.7%/.

- През март вносът на соя в Китай достига 5.54 млн. тона, което е най-ниско ниво за последните 4 години и е с 20% по-малко от импорта през март 2023. През периода януари- март вносът достига 18.58 млн. тона /20.83 година по-рано/, което е най-ниско ниво от 2020 до сега. Намалението се дължи на високите цени по света и намаленото потребление от животновъдите в Китай. През второто тримесечие на 2024 вносът ще нарасне, защото експортът от Бразилия ще е в разгара на сезона си.

- На 16.04.2024 фючърсите на палмовото масло на стоковата борса в Малайзия са достигнали най-ниско ниво за последните 6 седмици. Спадът се дължи на острата конкуренция от страна на другите растителни масла. Друг момент е очаквания спад при цената на петрола.

- Южнокорейската MFG е закупила 68,000 тона фуражна пшеница с цена 244.49 USD/тон C&F + 1.5 USD/тон за разтоварване в пристанище и доставка през юли. В края на миналата седмица компанията е закупила 68,000 тона царевица с цена 248.50 USD/тон C&F.

- На 16.04.2024 Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход и доставка юни – юли. Следващия търг е обявен за 23.04.2024.

- Тунис е обявил търг за покупка на 25,000 тона дурум с доставка през май. На предходния търг са закупени 50,000 тона дурум с цени 383.93 – 384.48 USD/тон C&F.