IGC - март 2023

От Международният съвет по зърното ( IGC ) изнесоха данни от мартенския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2023/24.

- Световната зърнена реколта ще достигне 2,283 млн. тона (2,250 през 2022/23 и 2,248 през 2021/22), потреблението 2,288 млн. тона (2,261 и 2,266), крайните запаси 580 млн. тона (586 и 579), запасите в осемте най-големи износителки 140 млн. тона (140 и 135).

- Световната пшенична реколта ще достигне 787 млн. тона (801 и 796), потреблението 794 млн. тона (789 и 789), крайните запаси 279 млн. тона (286 и 282), запасите в осемте най-големи износителки 58 млн. тона (67 и 64).

- Световната царевична реколта ще достигне 1,202 млн. тона (1,150 и 1,153), потреблението 1,198 млн. тона (1,174 и 1,180), крайните запаси 261 млн. тона (258 и 255), запасите в четирите най-големи износителки 48 млн. тона (49 и 50).

- Световната соева реколта ще достигне 399 млн. тона (370 и 378), потреблението 388 млн. тона (370 и 374), крайните запаси 56 млн. тона (46 и 49), запасите в трите най-големи износителки 17 млн. тона (11 и 12).