Днес 16.03.2023 Египет закупи 120,000 тона украинска пшеница

Днес 16.03.2023 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на пшеница с доставка 15 – 25 април.

Предложения при условия FOB:

- Осем оферти за руска пшеница с цени 302.95 – 330.00 USD/тон.

- Една оферта за украинска пшеница с цена 279.50 USD/тон.

- Една оферта за френска пшеница с цена 312.92 USD/тон.

- Две оферти за румънска пшеница с цена 303.50 – 315.40 USD/тон.

Най-добри предложения при условия C&F:

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 279.50 USD/тон + фрахт 19.22 USD/тон, общо 298.72 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 303.50 USD/тон + фрахт 14.49 USD/тон, общо 317.99 USD/тон C&F.

- 2х40,000 тона руска пшеница с цена FOB 302.95 USD/тон + фрахт 18 USD/тон, общо 320.95 USD/тон C&F.

- 2х40,000 тона руска пшеница с цена FOB 304.95 USD/тон + фрахт 20 USD/тон, общо 324.95 USD/тон C&F.

Закупени са:

- 120,000 тона украинска пшеница с цена FOB 279.50 USD/тон + фрахт 19.22 USD/тон, общо 298.72 USD/тон C&F.

Изключително ниска е цената на украинската пшеница, но добри цени има за румънска и руска пшеница. При тези данни от търга, стойността на пшеницата от производител в България ще бъде 475 – 485 лева/тон.