ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30.11.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2022/23 – 30.11.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 129
2. Производство 6 343 707
3. Внос и вътреобщн. доставки 15 818
Общо предлагане 6 494 654
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 778 100
1.1 За човешка консумация 291 400
1.2. За фураж 184 000
1.3. За семена 273 250
1.4. Индустриална употреба 29 450
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 254 152
2.1. Вътреобщностни достав 180 960
2.2. Износ за трети страни 1 073 191
Общо потребление 2 032 252
III. Запаси, тона 4 462 402
ЕЧЕМИК
2022/23 30.11.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 3 797
2. Производство 617 623
3. Внос и вътреобщн. доставки 4 857
Общо предлагане 626 277
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 124 600
1.1. За производство на пиво 26 900
1.2. За фураж 70 800
1.3. За семена 26 760
2. Износ и вътреобщн. доставки 76 651
2.1. Вътреобщностни доставки 12 159
2.2. Износ трети страни 64 492
Общо потребление 201 111
III. Запаси, тона 425 166
 
 
РАПИЦА
2022/23 – 30.11.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 128
2. Производство 295 972
3. Внос и вътреобщн. доставки 51 087
Общо предлагане 349 187
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 50 900

1.1. За масло и биодизел

50 900

2. Износ и вътреобщн. доставки 243 239
2.1. Вътреобщностни доставки 183 034

2.2. Износ трети страни

60 205

Общо потребление

294 139

III. Запаси, тона 55 048
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 30.11.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 355 744
2. Производство 2 495 878
3. Внос и вътреобщн. доставки 10 014
Общо предлагане 2 861 636
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 390 950
1.1. За храна и инд. употреба 258 700
1.2. За фураж 132 250
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 390 950
III. Запаси, тона 2 470 686

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 30.11.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 408 531
2. Производство 2 054 180
3. Внос и вътреобщн. доставки 396 949
Общо предлагане 2 859 660
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 694 200
1.1. За слънчогледово масло 525 900
1.2. За белен слънчоглед 168 300
2. Износ и вътреобщн. доставки 56 985
2.1. Вътреобщностни доставки 29 355
2.2. Износ трети страни 27 630
Общо потребление 751 185
III. Запаси, тона 2 108 475