Зърно Акценти 06.04.2021

Според прогноза на Strategie Grains, през 2021 реколтата от рапица в ЕС ще бъде 16.8 млн. тона при 17.05 млн. тона в предходната оценка и 16.25 млн. тона през 2020.

- Според прогноза на Русагротранс, през април от Русия ще бъдат изнесени 1.6 млн. тона зърно при 4.42 млн. тона през април 2020, в т.ч. пшеница 0.9 млн. тона (3.36). През цялата 2020/21 експортът ще достигне 45 млн. тона.

- Според прогноза на Strategie Grains, през 2021 реколтата от рапица в ЕС ще бъде 16.8 млн. тона при 17.05 млн. тона в предходната оценка и 16.25 млн. тона през 2020. Реколтата от слънчоглед ще достигне 9.91 млн. тона (8.69 млн. тона през 2020), а от соя 2.81 млн. тона (2.58).

- Към 04.04.2021 в САЩ са засети 2% от планираните за царевица площи, което е на средното ниво за последните пет години.

- Към 04.04.2021 в САЩ в добро и отлично състояние от зимната пшеница се намират 53% от посевите при 62% година по-рано.

- Към 01.04.2021 бразилските фермери са ожънали 78% от площите със соя, което е с 5% по-малко от предходната година.

- Алжир е обявил търг за покупка на поне 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход и доставка април – май.