ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ЯНУАРИ 2020 г

 

                 ПШЕНИЦА      

          2019/2031.01.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 400 000

2. Производство

 5 827 592

3. Внос и вътреобщн. доставки

 14 600

Общо предлагане

 6 242 192

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 984 900

1.1 За човешка консумация

 435 200

1.2. За фураж

 253 600

1.3. За семена

 260 000

1.4. Индустриална употреба

 36 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 3 202 910

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 776 560

2.2. Износ за трети страни

 1 426 350

Общо потребление

 4 187 810

III. Запаси, тона

 2 054 382

                  ЕЧЕМИК

             2019/2031.01.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 4 500

2. Производство

 546 858

3. Внос и вътреобщн. доставки

 14 265

Общо предлагане

 565 623

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 205 200

1.1. За производство на пиво

 46 400

1.2. За фураж

 118 800

1.3. За семена

 40 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 182 580   

2.1. Вътреобщностни доставки

 58 280

2.2. Износ трети страни

 124 300

Общо потребление

 387 780

III. Запаси, тона  177 843
 
 

                   РАПИЦА

            2019/2031.01.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 6 800

2. Производство

 400 599

3. Внос и вътреобщн. доставки

 16 800

Общо предлагане

 424 199

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  52 800

1.1. За масло и биодизел

 52 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

 320 800

2.1. Вътреобщностни доставки

 320 800

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 373 600

III. Запаси, тона

 50 599

                 ЦАРЕВИЦА

             2019/20 – 31.01.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 700 000

2. Производство

 3 118 160

3. Внос и вътреобщн. доставки

  18 815

Общо предлагане

 3 836 975

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  629 600

1.1. За храна и инд. употреба

 436 800

1.2. За фураж

 192 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

 953 370

2.1. Вътреобщностни доставки

 308 800

2.2. Износ трети страни

 644 570

Общо потребление

 1 582 970

III. Запаси, тона

 2 254 005

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2019/20 – 31.01.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 60 000

2. Производство

 1 710 377

3. Внос и вътреобщн. доставки

 160 110

Общо предлагане

 1 930 487

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  609 700

1.1. За слънчогледово масло

 470 800

1.2. За белен слънчоглед

 138 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 281 500

2.1. Вътреобщностни доставки

 256 800

2.2. Износ трети страни

 24 700

Общо потребление

 891 200

III. Запаси, тона

 1 039 287