Зърно Акценти

Според данни от FAS USDA, през 2019 пшеничната реколта в Русия ще бъде 74 млн. тона, което е с 1.5 млн. тона повече от предходната оценка и с 3.2% повече от предходната година.

Последни новини

- От FAS USDA понижиха прогнозата си за реколтата от царевица в Русия през 2019 с 200,000 тона до 13 млн. тона, което е с 13.8% повече от предходния сезон. Експортът на царевица ще достигне 4.04 млн. тона (-22.3% и -34.6%), а вътрешното потребление 8.7 млн. тона (+3.5% и +3.5%). Крайните запаси от царевица са повишени с 320% до 650,000 тона (+250%).

- Към 06.11.2019 в Русия са засети 180.5 млн. декара със зимни култури, което е с 3.2% повече от очакванията. Възможно е площите да надхвърлят 190 млн. декара.

- Според данни от FAS USDA, през 2019 пшеничната реколта в Русия ще бъде 74 млн. тона, което е с 1.5 млн. тона повече от предходната оценка и с 3.2% повече от предходната година. Износът ще бъде 34 млн. тона, което е с 4% по-малко от 2018/19. Крайните запаси от пшеница са понижени с 25% спрямо предходната оценка, което е с 30% под нивото от 2018/19.

- Към 05.11.2019 в Украйна са прибрани 14.041 млн. тона слънчоглед при среден добив 244 кг/декар. Година по-рано прибраното количество е 13.25 млн. тона при среден добив 224 кг/декар. През 2019 реколтата е била 14.165 млн. тона.

- Европейската комисия е повишила оценката си за реколтата от пшеница в ЕС през 2019/20 с 2 млн. тона до 147 млн. тона. Прогнозата за износа също е повишена с 0.5 млн. тона до 26 млн. тона. Крайните запаси от пшеница ще бъдат 18.1 млн. тона (+1.2 млн. тона и +52%). Реколтата от царевица ще достигне 66.6 млн. тона (+1 млн. тона и 69.1 млн. тона), крайните запаси 21.7 млн. тона (-0.2 и 25). Реколтата от рапица ще бъде 16.8 млн. тона (-0.2 и 20), вътрешното потребление 23.2 млн. тона (+0.3 и +6.8%), вносът 6 млн. тона (+0.5 и 4.2). Реколтата от соя ще достигне 2.9 млн. тона (+0.1 и 2.8), а импортът 18.9 млн. тона (17.9).

- Бразилия официално е намалила импортното мито до 0% за внос на 750,000 тона пшеница.

- Според участници на пазара, през 2020 общото производство на палмово масло в Индонезия и Малайзия ще се запази на нивото от 2019. За Индонезия се очаква ръст от 1 млн. тона до 44 млн. тона, а за Малайзия спад от 1 млн. тона до 19.3 млн. тона. Очаква се ръст на цените след март 2020 поради по-високо търсене от страна на Китай и Индия. На Индонезия ще са необходими допълнителни 2.5 млн. тона нерафинирано палмово масло за производство на биодизел.

- През последните дни цените на соевото масло в Китай достигнаха две годишен максимум. По-голямото потребление на растителни масла е свързано с намалено потребление на мазното свинско месо за сметка на птиче месо.