На 29.10.2019 Египет закупи 235,000 тона пшеница

На 29.10.2019 държавната компания на Египет GASC проведе търг за покупка на пшеница с доставка 5 – 15 декември. Най-ниска предложена цена FOB е за френска пшеница – 214.86 USD/тон.

Закупени бяха общо 235,000 тона пшеница, в т.ч. от Украйна 115,000 тона, от Франция 60,000 тона и от Румъния 60,000 тона.

Предложения при условия FOB:

- Едно предложение за продажба на френска пшеница с цена 214.86 USD/тон.

- Две предложения за продажба на украинска пшеница с цени 217.50 – 219.77 USD/тон.

- Едно предложение за продажба на румънска пшеница с цена 221.00 USD/тон.

- Шест предложения за продажба на руска пшеница с цени 221.25 – 232.00 USD/тон.

 

Най-добри предложения при условия C&F:

- 60,000 тона френска пшеница с цена FOB 214.86 USD/тон + фрахт 21.90 USD/тон, общо 236.76 USD/тон.

- 55,000 тона украинска пшеница с цена FOB 217.50 USD/тон + фрахт 17.10 USD/тон, общо 234.60 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 221.00 USD/тон + фрахт 14.65 USD/тон, общо 235.65 USD/тон.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 219.77 USD/тон + фрахт 16.66 USD/тон, общо 236.43 USD/тон.

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 221.25 USD/тон + фрахт 16.52 USD/тон, общо 237.77 USD/тон.

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 223.86 USD/тон + фрахт 15.74 USD/тон, общо 239.60 USD/тон.