Зърно Акценти

Според последна прогноза на Stratégie Grains, през 2019/20 реколтата от зърно в ЕС ще достигне 308.7 млн. тона, което е с 3 млн. тона повече от предходната прогноза и с 10% повече от 2018/19.

Последни новини

- През първите 11 месеца на 2018/19 от Русия са изнесени 2.6 млн. тона царевица при прогноза на АПК – Информ за целия сезон 2.7 млн. тона. Най-големи купувачи са били Иран, Турция и Япония с общ дял в експорта 81%.

- Украинските фермери са засети 10.53 млн. декара със зимна рапица от реколта 2020. През 2019 реколтата от рапица в страната е била 2.747 млн. тона, в т.ч. земна рапица 2.195 млн. тона.

- Според последна прогноза на Stratégie Grains, през 2019/20 реколтата от зърно в ЕС ще достигне 308.7 млн. тона, което е с 3 млн. тона повече от предходната прогноза и с 10% повече от 2018/19. Реколтата от пшеница ще достигне 145.5 млн. тона (+1 млн. тона и +14%), от ечемик 61.7 млн. тона (+0.7 и +11%), от царевица 63.6 млн. тона (-0.2 и +3%).

- На 16.10.2019 държавната компания на Египет GASC е закупила 405,000 тона мелничарска пшеница с доставка 21  -30 ноември както следва:

*55,000 тона руска пшеница с цена FOB 212.50 USD/тон + фрахт 16.92 USD/тон, общо 229.42 USD/тон C&F.

*60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 210.90 USD/тон + фрахт 19.30 USD/тон, общо 230.20 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 214.95 USD/тон + фрахт 15.50 USD/тон, общо 230.45 USD/тон C&F.

*55,000 тона руска пшеница с цена FOB 213.85 USD/тон + фрахт 16.92 USD/тон, общо 230.77 USD/тон C&F.

*60,000 тона френска пшеница с цена FOB 210.61 USD/тон + фрахт 20.25 USD/тон, общо 230.86 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.42 USD/тон + фрахт 15.50 USD/тон, общо 230.92 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 214.25 USD/тон + фрахт 16.99 USD/тон, общо 231.24 USD/тон C&F.

- През 2018 американската зърнена компания Cargill е експортирала от Бразилия 10.9 млн. тона соя, като така заема второ място сред износителите. На първо място се нарежда ADM.

- През 2019/20 соевата реколта в Бразилия ще достигне 120.39 млн. тона, което е с 4.7% по-малко от 2018/19. През изминалата седмица в някои части на страната са паднали валежи, което подобрява състоянието на посевите.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 595,000 тона мелничарска пшеница с протеин 12.5%, произволен произход и доставка през февруари – март 2020. На предходния търг са били закупени 780,000 тона пшеница с цена 217.79 USD/тон C&F и доставка януари 2020.

- Според данни на Статистическото бюро на Филипините, през текущата година царевичната реколта в страната ще бъде 8.64 млн. тона, което е с 11% повече от предходната година – 7.77 млн. тона.