На търга проведен на 16.10.2019 в Египет закупи 405,000 тона мелничарска пшеница

На 16.10.2019 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на мелничарска пшеница с доставка 21 – 30 ноември 2019.

На 16.10.2019 Египет закупи 405,000 тона пшеница, в т.ч. от Русия 285,000 тона, Украйна 60,000 тона и Франция 60,000 тона.

Оферти при условия FOB:

- Две оферти за продажба на френска пшеница с цени 210.86 – 212.83 USD/тон.

- Осем оферти за продажба на руска пшеница с цени 212.50 – 217.00 USD/тон.

- Една оферта за продажба на украинска пшеница с цена 210.90 USD/тон.

 

Най-добри предложения при условия C&F:

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 212.50 USD/тон + фрахт 16.92 USD/тон, общо 229.42 USD/тон.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 210.90 USD/тон + фрахт 19.30 USD/тон, общо 230.20 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 214.95 USD/тон + фрахт 15.97 USD/тон, общо 230.92 USD/тон.

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 214.50 USD/тон + фрахт 16.99 USD/тон, общо 231.49 USD/тон.

- 60,000 тона френска пшеница с цена FOB 210.86 USD/тон + фрахт 20.25 USD/тон, общо 231.11 USD/тон.