Зърно Акценти

През юли износът на зърно от Русия може да достигне 3.5 – 3.7 млн. тона, в т.ч. пшеница 2.8 – 3 млн. тона според прогноза на Русагротранс.

Пшеница

- Според прогноза на Agritel, през 2019 реколтата от пшеница в Украйна ще достигне 28.8 млн. тона, което е с 16.9% повече от реколтата през 2018 и с 12% повече от средното ниво през последните пет години. Очаква се рекорден среден добив от пшеница от 4.36 тона/хектар при 2.82 тона/хектар през 2017. Експортът ще бъде 19.5 млн. тона.

- През периода 1 – 5 юли от Украйна са изнесени 636,000 тона зърнени култури, в т.ч. 64,000 тона пшеница, 6,000 тона ечемик и 566,000 тона царевица. Експортирани са и 3,600 тона брашно.

- През изминалата седмица Алжир е закупил 360,000 тона мелничарска пшеница с доставка през август при цени 217 – 217.5 USD/тон C&F.

 

Зърно

- От началото на кампанията до 5.07.2019 в Русия са ожънати 4.7 млн. хектара със зърнени култури (4.2 млн. хектара през 2018). Прибрани са 19.3 млн. тона зърно (15.8 млн. тона през 2018) при среден добив 4.06 тона/хектар (3.76). Ожънатите площи с пшеница са 3.9 млн. хектара (3.5), прибраната пшеница е 16.1 млн. тона (13.7) при среден добив 4.14 тона/хектар (3.88). Ожънатите площи с ечемик са 693,000 хектара (500,000), прибрани са 2.8 млн. тона ечемик (1.9) при среден добив 4.03 тона/хектар (3.73).

- През юли износът на зърно от Русия може да достигне 3.5 – 3.7 млн. тона, в т.ч. пшеница 2.8 – 3 млн. тона според прогноза на Русагротранс. През юли 2018 износът е бил 4.8 млн. тона (3.9), а през юли 2017 – 2.76 млн. тона (1.67).

- Според данни на FranceAgriMer, към 1.07.2019 в добро и отлично състояние във Франция се намират 75% от площите с мека пшеница (80% седмица по-рано и 73% година по-рано), от пролетния ечемик 76% (-10% за седмицата), от зимния ечемик 73% (-2%). Към 1.07.2019 от зимния ечемик са ожънати 22% от площите при 1% седмица по-рано.

- Според прогноза на МЗ на Казахстан, през 2019 зърнената реколта в страната ще достигне 20.3 млн. тона. През 2018/19 износът на зърно от Казахстан достига 10.8 млн. тона.

- Според прогноза на МЗ на Беларус, през 2019 зърнената реколта в страната ще бъде 7.6 млн. тона.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 3.07.2019 в Аржентина са засети 73.8% от планираните за пшеница площи (+13% за седмицата) при 79% година по-рано и 68% средно за последните години. В добро и отлично състояние се намират 67.2% от посевите (39.1% година по-рано). Към 03.07.2019 жътвата на царевицата е извършена на 49.3% (+3% за седмицата), 63% през 2018 и 60% средно за последните 5 години. Средният добив се оценява на 9 тона/хектар.

- От началото на сезона (15 април) правителството на Ирак е закупило от местните фермери почти 4 млн. тона пшеница нова реколта. Годишното потребление на пшеница в Ирак е 4.5 – 5 млн. тона.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според последна прогноза на АПК – Информ, през 2018/19 реколтата от рапица в Украйна е била 2.8 млн. тона, а износът 2.452 млн. тона, което е с 16% повече от 2017/18 и е рекордно постижение за страната. Преработката на рапица в страната също нараства до 340,000 тона (+100%). Сега се прибира новата реколта като до момента средният добив е 2.01 тона/хектар. Очаква се добивът да се повиши до 2.8 тона/хектар, а реколтата до 3.6 млн. тона. През 2019/20 износът ще превиши 3 млн. тона, а преработката в страната 500,000 тона.

- Според данни на Oil World, през периода март – май в Турция са доставени рекордните 567,000 тона слънчоглед при 296,000 тона година по-рано. Продавачи са били Русия (68,000), Молдова (198,000), Румъния (136,000) и Аржентина. През периода доставките на слънчогледово масло в Турция достигат 186,000 тона (+35%), а на слънчогледов шрот 366,000 тона (+31%). През периода октомври – май Турция е закупила 772,000 тона слънчоглед (+40%), 456,000 тона слънчогледово масло (+10%) и 727,000 тона слънчогледов шрот (-7%).

- Държавната компания на Египет GASC е закупила 30,000 тона растителни масла вместо планираните 55,000 тона. Закупеното масло е соево при цена 692 USD/тон C&F.

- Според данни на Oil World, през юни от САЩ за Китай са експортирани 1.5 млн. тона соя при само 0.3 млн. тона през юни 2018. През периода април – юни експортът за Китай достига 3.33 млн. тона (1.21) докато за други страни спада до 4.64 млн. тона (7.25), в т.ч. за ЕС 0.5 млн. тона (1.25), за Мексико 1.24 млн. тона (1.27). През първите 10 месеца на сезона износът на соя от САЩ е 38.8 млн. тона при 51.3 млн. тона година по-рано, в т.ч. за Китай 8.5 млн. тона (27.9).

- През първите 47 седмици на сезона от Канада са изнесени 8.6 млн. тона канола, което е с 10.2% по-малко от предходната година. Износът на соя е без промяна от 3.7 млн. тона.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, в Аржентина е приключила кампанията по прибирането на соята. Реколтата е 56 млн. тона, което е с 60% повече от предходната година и с 8.7% повече от средното ниво за последните пет години. Средният добив е с нов рекорд – 3.36 тона/хектар (3.18)

- В края на юни запасите от палмово масло в Малайзия са били 2.35 млн. тона (-4% спрямо май), което е най-ниско ниво за последните 11 месеца. През юни производството на продукта е било 1.54 млн. тона (-8% спрямо май), което е най-ниско ниво за последните 11 месеца. Очаква се през 2019 производството на палмово масло в Малайзия да бъде 20 млн. тона. През юни експортът достига 1.39 млн. тона (-19% спрямо май), което е най-ниско ниво за последните 4 месеца. Намаляват доставките за ЕС и Индия.