Новини

Зърно Акценти 01.06.2020

През юни износът на зърно от Русия ще достигне 450,000 тона при 1.37 млн. тона през юни 2019.

Зърно Акценти 29.05.2020

През 2020 зърнената реколта в Турция ще се повиши до 37.1 млн. тона, което е със 7.9% повече от 2019.

Зърно Акценти 28.05.2020

В следствие на продължителната суша втората царевична реколта в Бразилия няма да надвиши 71.7 млн. тона, което е с 10.8% по-малко от предходната година според прогноза на Agroconsult.

Зърно Акценти 27.05.2020

В майската си прогноза анализатори от Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) са оставили без промяна прогнозата за производството на пшеница в Канада през 2020/21 от 33.9 млн. тона при 32.3 млн. тона година по-рано.

Зърно Акценти 26.05.2020

Според данни на СовЕкон през изминалата седмица цените на руската пшеница нова реколта с протеин 12.5% нарастват с 6 USD/тон до 202 USD/тон FOB.

Зърно Акценти 22.05.2020

От Oil World прогнозират, че през 2020/21 площите с пшеница и слънчоглед в Аржентина ще достигнат нови рекордни стойности стимулирани от добрите вътрешни цени и рентабилност на производството.

Зърно Акценти 21.05.2020

От AgRural са понижили оценката си за втората царевична реколта в Бразилия през 2019/20 с 1.2 млн. тона спрямо февруарската прогноза до 66.7 млн. тона.

Зърно Акценти 20.05.2020

Според прогноза на Cooperativas Agro-alimentarias, през 2020 зърнената реколта в Испания ще достигне 26.3 млн. тона, което е с 44% повече от предходната година (18.2).

Зърно Акценти 19.05.2020

Според прогноза на зърнената борса в Росарио, през 2020/21 пшеничната реколта в Аржентина ще достигне 22 млн. тона, което е с 2.5 млн. тона повече от 2019/20.

Зърно Акценти 18.05.2020

Според прогноза на Oil World, през периода април – юни Турция значително ще повиши вноса на слънчогледово масло до 320,000 тона от 156,000 тона импортирани през периода януари – март.