Новини

Зърно Акценти

Анализатори от ИКАР за пореден път понижават прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019 до 120.2 млн. тона при предходна оценка от 121.5 млн. тона.

Зърно Акценти

През първата седмица на юли от Бразилия са експортирани по 197,200 тона царевица дневно, което е със 173.3% повече от износа през юни и с 270.7% повече от средно дневния експорт през юли 2018.

Зърно Акценти

Според данни на Oil World, през първите две седмици на юли от Бразилия са изнесени 3.46 млн. тона соя при 5.28 млн. тона година по-рано.

Зърно Акценти

Към 16.07.2019 в Русия са ожънати 9.1 млн. хектара със зърнени култури (7.9 млн. хектара през 2018), прибрани са 33.8 млн. тона зърно (29.5) при среден добив 3.7 тона/хектар (3.75).

Зърно Акценти

През 2019/20 износът на пшеница от Русия ще достигне 37 – 38 млн. тона според Зърнения съюз на страната с възможност за ръст до 40 млн. тона.

Зърно Акценти

От Русагротранс понижиха прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019/20 с 4.2 млн. тона до 120 млн. тона, в т.ч. пшеница 76.1 млн. тона (-3.8 млн. тона), ечемик 19.2 млн. тона (-0.2 млн. тона) и царевица – без промяна 12.3 млн. тона.

Зърно Акценти

Към 12.07.2019 в Русия са ожънати 8.2 млн. хектара със зърнени култури при 6.7 млн. хектара през 2018.

Зърно Акценти

Анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2019/20 с 2.2 млн. тона спрямо юнския отчет до 140.6 млн. тона, което е с 11% повече от предходната година.

Зърно Акценти

Към 10.07.2019 в Русия са ожънати 7.3 млн. хектара със зърнени култури (5.7 млн. хектара през 2018), прибрани са 28.1 млн. тона зърно (21.6), 3.83 тона/хектар (3.83).