Зърно Акценти 18.06.2024

От СовЕкон прогнозират зърнена реколта в Русия през 2024/25 от 127.4 млн. тона /144.9 през 2023/24/, в т.ч. пшеница 80.7 млн. тона /-13%/, ечемик 18.6 млн. тона /-12%/, царевица 14.6 млн. тона /-12%/.

- През периода 01.07.2023 – 11.06.2024 от Русия за ЕС са изнесени 441,700 тона твърда пшеница, 340,800 тона мека пшеница, 312,100 тона царевица, 182,900 тона ръж, 59,100 тона ечемик и 2,800 тона сорго.

- През периода 1 – 17 юни от Русия са изнесени 2.7 млн. тона зърно /-11% спрямо предходната година/, в т.ч. пшеница 2.38 млн. тона /-0.8%/, ечемик 204,000 тона /-26%/, царевица 135,000 тона /-63%/.

- Според правителствена прогноза, през 2024/25 износът на зърнени и маслени култури от Украйна ще бъде 60 млн. тона. Реколтата от зърнени култури ще бъде 56 млн. тона – пшеница 21 млн. тона, ечемик 5 млн. тона, царевица 28.5 млн. тона. Експортът на зърно 43 млн. тона, в т.ч. пшеница 15 млн. тона, ечемик 2.5 млн. тона, царевица 25 млн. тона. Реколтата от маслени култури ще достигне 22 млн. тона, в т.ч. рапица 4 млн. тона, слънчоглед 13 млн. тона, соя 5 млн. тона. Износът на маслени култури и продукти от преработката им ще достигне 17 млн. тона.

- Според данни на Европейската комисия от началото на сезона до 11.06.2024 са изнесени 42.6 млн. тона зърно /-4% спрямо 2022/23/. Износът на мека пшеница е 28.76 млн. тона /-5%/, твърда пшеница 733,700 тона /+2%/, ечемик 5.55 млн. тона /-12%/, царевица 3.62 млн. тона /+12%/. Вносът на мека пшеница в ЕС е 9.09 млн. тона /+4%/, твърда пшеница 2.41 млн. тона /+30%/, ечемик 1.83 млн. тона /-8%/, царевица 17.5 млн. тона /-31%/. Основен доставчик на мека пшеница и царевица е Украйна съответно 6.4 млн. тона и 12 млн. тона, а на твърда пшеница Турция 0.7 млн. тона.

- Според данни на USDA към 16.06.2024 от посевите с царевица в САЩ в добро и отлично състояние се намират 72% от тях /74% седмица по-рано и 55% година по-рано/, което е най-добро ниво от 2018 до сега, от соята 70% /72% и 54%/, пролетната пшеница 76% /72% и 51%/, зимна пшеница 49% /47% и 38%/. Зимната пшеница е ожъната на 27% от площите /+15% за седмицата и 13% година по-рано/.

- През 2023/24 потреблението на царевица за производство на етанол в Бразилия ще бъде 17 млн. тона /13.26 през 2022/23/.

- През май в Китай са внесени 1.05 млн. тона царевица /-11% спрямо април/, което е най-ниското месечно ниво от април 2023 до сега, когато импортът е бил 1 млн. тона. От началото на сезона вносът е 23.9 млн. тона /31.1/.

- От Oil World прогнозират ръст на преработката на соя в света през 2024/25 с 13 млн. тона спрямо 2023/24 до 340 – 341 млн. тона. Реколтата от соя ще достигне 416.5 млн. тона /388.76/, в т.ч. САЩ 121 млн. тона /113.34/. Крайните запаси от соя за новия сезон ще бъдат 119 млн. тона /+19/.