Зърно Акценти 06.06.2024

От СовЕкон са понижили прогнозата си за пшеничната реколта 2024/25 в Русия до 80.7 млн. тона /82.1 в предходната оценка от преди 10 дни/.

От СовЕкон са понижили прогнозата си за пшеничната реколта 2024/25 в Русия до 80.7 млн. тона /82.1 в предходната оценка от преди 10 дни/. Спадът е във връзка със сушата в южните райони на страната. Андрей Сизов подчерта, че има потенциал за нови понижения на реколтата.

- В Украйна стартира прибирането на зимния ечемик. В най-южните райони на страната жътвата започна с бързи темпове.

- През периода 01.07.2023 – 02.06.2024 в ЕС са доставени над 17.6 млн. тона основни маслени култури /-18% спрямо предходната година/. Доставките на соя са били 11.9 млн. тона /-1%/, на рапица 5.1 млн. тона /-29%/, на слънчоглед 645,200 тона /-70%/. Импортът на растителни масла нараства с 3%, в т.ч. палмово масло 3.1 млн. тона /-19%/, слънчогледово масло 2.5 млн. тона /+54%/, рапично масло 430,540 тона /+16%/, соево масло 491,700 тона /+2%/.

- От Европейската комисия са понижили прогнозата си за рапичната реколта 2024/25 в ЕС с 0.3 млн. тона до 19.1 млн. тона /19.7 през 2023/24/, царевичната реколта до 68.6 млн. тона /-0.6, +9% спрямо 2023/24, +3% спрямо средното пет годишно ниво/. Вносът на царевица ще достигне 17.4 млн. тона /20 през 2023/24/. Реколтата от мека пшеница ще бъде 120.2 млн. тона /без промяна, -4%, -5%/, експортът 31.1 млн. тона /33 през 2023/24/. Реколтата от ечемик ще бъде 7.1 млн. тона /без промяна, +21%, -2%/, а износът 10.3 млн. тона. Реколтата от слънчоглед 10.6 млн. тона /-0.1 спрямо 2023/24/.

- Според данни на EIA през седмицата 25 – 31 май в САЩ са произведени 1.072 млн. барела етанол дневно /1.068 седмица по-рано/. В края на периода запасите се понижават със 155,000 барела до 23.052 млн. барела.

- Според данни на Anec през май от Бразилия са били изнесени 13.36 млн. тона соя /-7.3% спрямо май 2023/. За 2023/24 износът на соя ще достигне 102 млн. тона, а за 2024/25 – 105 млн. тона.

- Според данни на МЗ на Китай към 05.06.2024 в страната са ожънати 57% от площите със зимна пшеница. През следващите дни времето в производителните райони ще е сухо и реколтата бързо ще се прибира.

- Според оценка на CNGOIC през седмицата завършила на 31.05.2024 в Китай са преработени 2.16 млн. тона соя, което е със 150,000 тона повече от предходната седмица.

- На 11.06.2024 Йордания ще проведе търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход. През последните три месеца страната не е закупувала пшеница въпреки няколкото проведени търга.

- Южнокорейската  Feed Buyers' Group е закупила 65,000 тона фуражна царевица от Южна Америка с цена 242.99 USD/тон и доставка до 10.10.2024.