Зърно Акценти 17.05.2024

МЗ на Русия отчита, че в страната трябва да бъдат презасети 900,000 хектара с всички култури.

- МЗ на Русия отчита, че в страната трябва да бъдат презасети 900,000 хектара с всички култури. Презасяването е предизвикано от силните студове преди седмица и унищожението на голяма част от посевите.

- През седмицата започваща на 22.05.2024 експортното мита на руска пшеница ще бъде 3,109.7 рубли/тон /3,170.7 седмица по-рано/, ечемика и царевицата продължават без мито.

- Към 16.05.2024 с пролетни култури в Украйна са засети 5.105 млн. хектара или 91.1% от плана – 5.601 млн. хектара. Засетите с пшеница площи са 249,000 хектара /246,100 план/, ечемик 781,600 хектара /818,000/, царевица 3.566 млн. хектара /3.912/. Със слънчоглед са засети 4.605 млн. хектара /5.288/, соя 1.641 млн. хектара /1.99/.

- Според данни на националната статистическа агенция на Германия през 2024 площите със зимна пшеница в страната достигат 2.6 млн. хектара /-8.3% спрямо 2023/, със зимна рапица 1.1млн. хектара /-5.8%/, зимен ечемик 1.3 млн. хектара /+2.5%/. Площите с пролетни култури ще бъдат 1.1 млн. хектара /+19.6%/, в т.ч. пролетен ечемик 363,000 хектара /+13%/, царевица за зърно 518,000 хектара /+11.2%/, царевица за биогаз 2.1 млн. хектара /+4.9%/.

- Към 16.05.2024 цената на палмовото масло на стоковата борса в Куала Лумпур се понижава поради слаб износ. През периода 1 – 15 май експортът на продукта от Малайзия е 600,780 тона /633,680 през април/, а от GSG оценяват износа на само 426,950 тона.