Зърно Акценти 29.04.2024

В своя априлски отчет от Европейската комисия прогнозират реколта от маслени култури в ЕС от 33.2 млн. тона /32.907 година по-рано/.

- През седмицата започваща от 06.05.2024 експортното мито на руска пшеница ще бъде 3,386 рубли/тон /3,443 седмица по-рано/, ечемик 153.6 рубли/тон /440.7/, а за царевицата остава нулево мито.

- Към 01.04.2024 запасите от зърно в заготвителните и преработвателни предприятия на Русия са били 16.8 млн. тона /-7% спрямо април 2023/, в т.ч. пшеница 12.9 млн. тона, ечемик 1.8 млн. тона и царевица 1.1 млн. тона.

- През периода януари – март в Русия са произведени 2.84 млн. тона слънчогледово масло, което е с 26% повече от предходната година.

- Към 25.04.2024 в Украйна със слънчоглед са засети 2 млн. хектара или 38% от плана, соя 28,600 хектара /1.99 млн. хектара план/. С пролетни зърнени култури са засети 2.546 млн. хектара /45.5% и 5.601/, в т.ч. пролетна пшеница 223,300 хектара /246,100/, царевица 1.189 млн. хектара /3.912/, пролетен ечемик 761,500 хектара /818,000/.

- В своя априлски отчет от Европейската комисия прогнозират реколта от маслени култури в ЕС от 33.2 млн. тона /32.907 година по-рано/. Реколтата от рапица ще бъде 19.41 млн. тона /19.817/, слънчоглед 10.7 млн. тона /10.185/, соя 3.128 млн. тона /2.823/. Най-голям производител на рапица и лен е Франция с 4.435 млн. тона продукция, слънчоглед е Румъния 2.7 млн. тона, соя е Италия 1.08 млн. тона.

- Според данни на Fedoil през март 2024 преработката на трите основни маслени култури /слънчоглед, рапица и соя/ в ЕС достига 3.56 млн. тона /3.29 през февруари и 3.37 през март 2023/. Преработката на рапица е била 1.68 млн. тона /-3.5% и 1.66/, соя 1.36 млн. тона /+29% и 1.19/ и слънчоглед 0.52 млн. тона /+6% и без промяна/. През първото тримесечие на 2024 преработката на маслени култури в ЕС достига 10.34 млн. тона /9.72/, в т.ч. соя 3.56 млн. тона /3.39/, слънчоглед 1.59 млн. тона /1.42/, рапица 5.17 млн. тона /4.92/.

- Правителството на Египет е закупило от вътрешния пазар 750,000 тона пшеница нова реколта местно производство, което е 21% от планираните покупки на 3.5 млн. тона за сезона.

- През периода януари – март 2024 световната търговия със соев шрот достига 17.7 млн. тона /+3.2 спрямо предходната година/ според данни на Oil World. От Аржентина са експортирани 5.23 млн. тона продукция /+1.6/, Бразилия 5.22 млн. тона /+0.7/, САЩ 4.13 млн. тона /+0.5/. Най-големи купувачи са ЕС 4.13 млн. тона, Индонезия 1.41 млн. тона, Виетнам 1.4 млн. тона.