Зърно Акценти 24.04.2024

Според прогноза на FAS USDA през 2024/25 в Пакистан ще бъдат прибрани рекордните 28.8 млн. тона пшеница /28.2 през 2023/24 и 26.2 през 2022/23/.

- Според данни на Fedoil през март 2024 в ЕС са преработени 3.55 млн. тона маслодайни култури, което е с 8% повече от предходния месец. През периода януари – март преработката достига 10.341 млн. тона /9.723/. Преработената рапица е 1.677 млн. тона /-3.5% спрямо февруари, 5.174 през първото тримесечие и +5% спрямо 2023/, соя 1.356 млн. тона /+30% , +5% и 3.579/, слънчоглед 523,000 тона /+6%, +12% и 1.588/.

- Според данни на Oil World през март преработката на соя в Аржентина достига 2.99 млн. тона /+0.6 спрямо февруари и 0.9 през март 2023/. През периода януари – март преработката е 7.48 млн. тона /+1.9/. През март износът на соев шрот е 2.16 млн. тона /1.3/, а на масло 453,000 тона /250,000/, а през периода януари – март съответно 5.23 млн. тона /2.6/ и 1.3 млн. тона /0.95/. Преработката на слънчоглед през месеца е 374,000 тона /444,000/, а от началото на годината 880,000 тона /872,000/, експортът на масло е 227,000 тона /134,000/, а на шрот 192,000 тона /235,000/.

- Според прогноза на FAS USDA през 2024/25 пшеничната реколта в Уругвай ще достигне 1.3 млн. тона /1.56 през 2023/24/. Износът ще намалее до 0.8 млн. тона /1.13 през 2023/24, което ниво е било максимум за последните 10 години/. В страната реколтата от царевица ще бъде 1 млн. тона /-35% или 1.55/. Реколтата от соя ще достигне 3.4 млн. тона /3.2/.

- Според прогноза на FAS USDA през 2024/25 в Пакистан ще бъдат прибрани рекордните 28.8 млн. тона пшеница /28.2 през 2023/24 и 26.2 през 2022/23/. През новия сезон запасите ще достигнат рекордните 4.7 млн. тона /3.9 през 2023/24/. Импортът ще бъде 1 млн. тона, а вътрешното потребление 30.9 млн. тона. Правителството на страната прогнозира реколта от 32.11 млн. тона.

- На 24.04.2024 Йордания е закупила 60,000 тона фуражна пшеница с цена 217 USD/тон C&F и доставка края на юли. Други оферти от търга са били в рамките на 224 – 231.33 USD/тон.

- Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с доставка юни – юли поради високи цени.

- Алжир е обявил търг за покупка на 120,000 тона фуражна царевица и 70,000 тона соев шрот с доставка през май. Обявен е и търг за покупка на поне 50,000 тона твърда пшеница с доставка през юни.