Зърно Акценти 18.04.2024

От МЗ на Украйна са направили първа прогноза за реколтата от зърнени и маслени култури в страната през 2024.

- Според оценка на Банка России през 2024 зърнената реколта в Русия ще бъде в диапазона 135 – 145 млн. тона, в т.ч. пшеница 86 млн. тона, което е оптимален резултат при добри валежи. През 2023 зърнената реколта е била 144.9 млн. тона, в т.ч. пшеница 92.8 млн. тона. Прогнозата на ПроЗерно е 140 млн. тона и 90 – 91 млн. тона, а на ИКАР 146 млн. тона и 93 млн. тона.

- В началото на април запасите от маслени култури в земеделските организации на Русия са били 3.1 млн. тона, което е с 25% по-малко от предходната година, в т.ч. слънчоглед 1.5 млн. тона /-24.5%/. Запасите от зърнени култури са били 23.2 млн. тона /-5.7%/,  в т.ч. пшеница 14.6 млн. тона /-1%/, и царевица 2.3 млн. тона /-13.8%/.

- От МЗ на Украйна са направили първа прогноза за реколтата от зърнени и маслени култури в страната през 2024. Реколтата от зърнени култури ще бъде 52.4 млн. тона, в т.ч. пшеница 19.2 млн. тона /22.2 през 2023/, ечемик 4.9 млн. тона /5.7/, царевица 26.7 млн. тона /30.5/. Реколтата от маслени култури ще бъде 21.7 млн. тона, в т.ч. слънчоглед 12.4 млн. тона /12.9/, рапица 4.1 млн. тона /4.7/.

- Според прогноза на АПК – Информ през 2024 реколтата от рапица в Украйна ще достигне 4.3 млн. тона /+4% спрямо предходната оценка и +7% спрямо 2023/. Експортът на културата ще достигне 3.6 млн. тона /+2% и -2%/.

- През 2024 реколтата от рапица в Беларус ще бъде над 1 млн. тона, което е на нивото от 2023.

- От FranceAgriMer през 2023/24 експортът на френска мека пшеница за ЕС ще бъде 10 млн. тона /10.15 в предходната оценка/. Крайните запаси ще достигнат 3.75 млн. тона /3.74 в предходната оценка и 2.54 през 2022/23/. Запасите от ечемик ще бъдат 1.66 млн. тона /1.75 и 1.01/, а от царевица 2.34 млн. тона /2.43 и 1.65/.

- От Abiove са повишили оценката си за соевата реколта в Бразилия през 2023 до рекордните 160.3 млн. тона /159 в предходна прогноза/, което повишава преходните запаси в началото на 2024. Прогнозата за текущата реколта остава без промяна от 153.8 млн. тона, като вече са ожънати над 80% от площите. Експортът ще достигне 97.8 млн. тона /101.86/, преработката до рекордните 54.5 млн. тона /54.17/, експортът на соев шрот 21.6 млн. тона /22.5/, а на соево масло 1.15 млн. тона /2.33/. Вътрешното потребление на соево масло ще бъде 9.7 млн. тона /+0.1 и +1/.

- Според прогноза на Зърнената борса през 2024/25 площите с пшеница в Аржентина ще достигнат 5.9 млн. хектара /-6.9% спрямо средното ниво за последните 5 години/.

- Йордания е закупила 110,000 тона фуражен ечемик с произволен произход, цена 216 USD/тон C&F и доставка юли – септември.

- Според оценка на Oil World през периода януари – март 2024 преработката на соя в света достига 76.08 млн. тона /+8% спрямо предходната година/. Производството на соево масло нараства с 1.1 млн. тона до 14.4 млн. тона, а на соев шрот с 4.4 млн. тона до 59.7 млн. тона.