ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.03.2024 г

 

ПШЕНИЦА
2023/2431.03.2024 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 957 929
2. Производство 6 588 680
3. Внос и вътреобщн. доставки 14 881
Общо предлагане 7 561 490
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 075 500
1.1 За човешка консумация 517 720
1.2. За фураж 260 150
1.3. За семена 242 430
1.4. Индустриална употреба 55 200
2. Износ и вътреобщн. доставки 4 389 174
2.1. Вътреобщностни достав 956 784
2.2. Износ за трети страни 3 432 391
Общо потребление 5 464 674
III. Запаси, тона 2 096 816
ЕЧЕМИК
2023/24 31.03.2024 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 121 131
2. Производство 728 560
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 849 691
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 231 040
1.1. За производство на пиво 50 290
1.2. За фураж 150 250
1.3. За семена 30 500
2. Износ и вътреобщн. доставки 421 914
2.1. Вътреобщностни доставки 243 713
2.2. Износ трети страни 178 201
Общо потребление 652 954
III. Запаси, тона 196 737
 
 
РАПИЦА
2023/2431.03.2024 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 12 275
2. Производство 232 729
3. Внос и вътреобщн. доставки 168 841
Общо предлагане 413 845
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 167 040

1.1. За масло и биодизел

167 040

2. Износ и вътреобщн. доставки 124 656
2.1. Вътреобщностни доставки 96 021

2.2. Износ трети страни

28 635

Общо потребление

291 696

III. Запаси, тона 122 149
ЦАРЕВИЦА
2023/2431.03.2024 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 502 079
2. Производство 2 251 540
3. Внос и вътреобщн. доставки 6 415
Общо предлагане 2 760 034
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 738 840
1.1. За храна и инд. употреба 432 250
1.2. За фураж 306 590
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 310 823
2.1. Вътреобщностни доставки 94 840
2.2. Износ трети страни 215 983
Общо потребление 1 049 663
III. Запаси, тона 1 710 371
СЛЪНЧОГЛЕД
2023/2431.03.2024 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 270 884
2. Производство 1 623 214
3. Внос и вътреобщн. доставки 378 033
Общо предлагане 2 272 131
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 366 370
1.1. За слънчогледово масло 1 092 520
1.2. За белен слънчоглед 273 850
2. Износ и вътреобщн. доставки 155 559
2.1. Вътреобщностни доставки 148 503
2.2. Износ трети страни 7 056
Общо потребление 1 521 929
III. Запаси, тона 750 202