Зърно Акценти 16.11.2023

В своя ноемврийски отчет от Stratégie Grains прогнозират царевична реколта в ЕС през 2023/24 от 61 млн. тона (+0.4 спрямо предходната оценка и 52.4 през 2022/23).

- Към 01.11.2023 в Русия са прибрани 140.6 млн. тона зърно, което е с 8% по-малко от предходната година. Ожънати са 94% от площите с всички култури. Прибраният слънчоглед е 14.5 млн. тона (+28%) при ожънати 79% от площите.

- През 2023/24 износът на брашно от Русия ще надвиши за първи път в историята нивото от 1 млн. тона (881,000 тона през 2022/23).

- В своя ноемврийски отчет от Stratégie Grains прогнозират царевична реколта в ЕС през 2023/24 от 61 млн. тона (+0.4 спрямо предходната оценка и 52.4 през 2022/23). Силните и продължителни валежи на места в Западна Европа са затруднили сеитбата на зимни култури реколта 2024/25 като ситуацията е особено тревожна в Западна Франция. Площите с мека пшеница реколта 2024/25 във Франция са намалени с 0.3 млн. хектара.

- Според данни на NOPA през октомври преработката на соя в САЩ достига рекордните 5.16 млн. тона (4.50 през септември и 5.02 през октомври 2022). Предходния рекорд е бил поставен през декември 2021 – 5.07 млн. тона.

- От Refinitiv Commodities Research прогнозират соева реколта 2023/24 в Бразилия от 159.3 млн. тона (-4.1 спрямо предходната оценка и 154.6 през 2022/23). Реколтата от царевица ще бъде 121.3 млн. тона (-3.9 и 131.8).

- Според данни на МЗ на Аржентина към 08.11.2023 фермерите в страната са продали 37.1 млн. тона соя от реколта 2021/22 (41.6 година по-рано), 16 млн. тона от реколта 2022/23 (31.8) и 1.5 млн. тона от реколта 2023/24 (1.9). Царевицата реколта 2021/22 е продадена на 49.7 млн. тона (50.6), реколта 2022/23 – 26.9 млн. тона (42), реколта 2023/24 – 3.8 млн. тона (6.3).

- Според данни на Зърнената борса в Росарио последните валежи в Аржентина и прогнозата за нови създават условия за подобряване състоянието на царевицата в страната. Прогнозата за царевичната реколта е 56 млн. тона, а за соевата реколта 50 млн. тона.

- Тунис ще проведе търг за покупка на 25,000 тона твърда пшеница с доставка през декември. На 14.11.2023 са закупени 50,000 тона твърда пшеница с доставка ноември – декември.