Зърно Акценти 15.11.2023

Според данни на Conab към 11.11.2023 с царевица първа реколта в Бразилия са засети 46% от планираните площи (+6% за седмицата и 54% година по-рано).

- През седмицата стартираща от 15.11.2023 експортното мито на руска пшеница е 4,544.9 рубли/тон (4,529.7 седмица по-рано), царевица 1,102 рубли/тон (1,291.2), а ечемикът продължава с нулево мито.

- През периода 01.07 – 15.11.2023 от Украйна са изнесени 10.968 млн. тона зърно (15.666 година по-рано), в т.ч. 1.728 млн. тона през ноември (2.363). Експортирани са 5.225 млн. тона пшеница (594,000 през ноември), ечемик 749,000 тона (67,000), царевица 4.865 млн. тона (1.061).

- Според прогноза на FranceAgriMer през 2023/24 износът на пшеница от Франция за страни извън ЕС ще бъде 10.1 млн. тона (9.8 в предходната оценка и -0.5 спрямо 2022/23). Експортът за страни от ЕС ще бъде 6.79 млн. тона (7.33 и +6.3%). В края на сезона запасите от мека пшеница във Франция ще достигнат 2.78 млн. тона (3.06 през октомври). Запасите от царевица ще бъдат 1.86 млн. тона (1.64), а от ечемик 1.7 млн. тона (1.65).

- Според данни на Conab към 11.11.2023 с царевица първа реколта в Бразилия са засети 46% от планираните площи (+6% за седмицата и 54% година по-рано). Със соя са засети 58% от плана (+10% и 66%). Пшеницата е ожъната на 87% от площите (+15% и 59%).

- Според прогноза на Anec през ноември от Бразилия ще бъдат изнесени 8.35 млн. тона царевица (8.32 в предходната оценка и +2.89 спрямо ноември 2022). През периода януари – ноември експортът ще бъде 50.68 млн. тона (44.69 през същия период на 2022). Износът на соя през ноември ще достигне 5.15 млн. тона (5.96 и 1.92), а на соев шрот 2.26 млн. тона (1.69 и 1.35).

- Филипините търсят да закупят 30,000 тона пшеница с доставка през април 2024.

- Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход. Предложените цени са били 279 – 292 USD/тон, докато купувачът е очаквал не повече от 275 USD/тон FOB. Следващият търг е насрочен за 21.11.2023.

- Тунис е закупил 50,000 тона дурум с цена 424.69 USD/тон C&F и доставка ноември – декември.