ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.08.2023 г

 

ПШЕНИЦА
2023/2431.08.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 994 969
2. Производство 6 588 253
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 7 583 222
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 210 540
1.1 За човешка консумация 119 850
1.2. За фураж 78 070
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 12 620
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 654 875
2.1. Вътреобщностни достав 599 047
2.2. Износ за трети страни 1 055 828
Общо потребление 1 865 415
III. Запаси, тона 5 717 807
ЕЧЕМИК
2023/24 31.08.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 158 031
2. Производство 728 529
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 886 560
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 44 380
1.1. За производство на пиво 12 580
1.2. За фураж 31 800
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 204 152
2.1. Вътреобщностни доставки 133 505
2.2. Износ трети страни 70 647
Общо потребление 248 532
III. Запаси, тона 638 028
 
 
РАПИЦА
2023/2431.08.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 49 000
2. Производство 232 631
3. Внос и вътреобщн. доставки 29 459
Общо предлагане 311 090
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 23 030

1.1. За масло и биодизел

23 030

2. Износ и вътреобщн. доставки 31 011
2.1. Вътреобщностни доставки 31 011

2.2. Износ трети страни

0

Общо потребление

54 041

III. Запаси, тона 257 049
ЦАРЕВИЦА
2023/2431.08.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 334 943
2. Производство 2 496 318
3. Внос и вътреобщн. доставки 43 751
Общо предлагане 2 875 012
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 613 050
1.1. За храна и инд. употреба 1 063 450
1.2. За фураж 540 100
2. За семена 9 500
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 080 781
2.1. Вътреобщностни доставки 404 995
2.2. Износ трети страни 675 786
Общо потребление 2 693 831
III. Запаси, тона 181 181

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2023/2431.08.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 223 824
2. Производство 2 117 319
3. Внос и вътреобщн. доставки 686 669
Общо предлагане 3 027 812
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 2 255 500
1.1. За слънчогледово масло 1 689 750
1.2. За белен слънчоглед 562 250
2. Износ и вътреобщн. доставки 360 454
2.1. Вътреобщностни доставки 297 787
2.2. Износ трети страни 62 667
Общо потребление 2 615 954
III. Запаси, тона 411 858