Зърно Акценти 14.09.2023

В своята септемврийска прогноза анализатори от Stratégie Grains са повишили прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС с 0.3 млн. тона до 125 млн. тона, което е с 0.3 млн. тона под нивото от 2022/23.

- Според Stratégie Grains реколтата от ечемик в ЕС ще бъде 47.4 млн. тона (+0.2 спрямо август), от царевица 59.6 млн. тона (+0.9 и 52.3).

- Според данни на FranceAgriMer през 2023/24 реколтата от мека пшеница във Франция е 35.1 млн. тона (+4% спрямо 2022/23) като качеството е под средното за последните пет години.

- Към 10.09.2023 в САЩ са ожънати 5% от площите с царевица реколта 2023/24 (5% през 2022/23 и 4% средно за последните пет години). В добро и отлично състояние се намират 52% от посевите (-1% за седмицата). Пролетната пшеница е ожъната на 87% от площите, а сеитбата на новата реколта зимна пшеница е проведена на 7% от плана.

- През август в САЩ са преработени 4.56 млн. тона соя (4.71 през юли и 4.50 през август 2022).

- Според оценка на Oil World през периода януари – юли в САЩ са доставени 354,000 тона биодизел (184,000 през 2022) като основни доставчици са Канада и Южна Корея. През периода вносът в ЕС е бил 1.8 млн. тона (2.09) с най-големи доставчици Китай и Малайзия.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 5,500 контракта пшеница, 2,000 контракта царевица и 2,000 контракта соя.

- През периода 1 – 10 септември от Бразилия са изнесени 2 млн. тона царевица и 2.1 млн. тона соя според правителствени данни. От Anec прогнозират износ на царевица за месеца от 10.7 млн. тона (9.7 през септември 2022) и на соя 7.4 млн. тона (3.6). От началото на текущата МГ експортът на царевица е 18.9 млн. тона (+12%), а на соя 82.8 млн. тона (+25%).

- Според прогноза на Abiove през 2023 износът на соя от Бразилия ще бъде 99 млн. тона (+0.5 спрямо оценката от август и 78.7 през 2022), а реколтата 157.3 млн. тона (+0.3 и 129.9). Преработката на соя в Бразилия ще достигне 53.5 млн. тона (50.9 през 2022).

- От МЗ на Китай оценяват вноса на царевица в страната през 2022/23 от 18.5 млн. тона (+0.5). За 2023/24 се очаква показателят да бъде 17.5 млн. тона, а реколтата 284.04 млн. тона (+0.6). Импортът на соя ще достигне 99.86 млн. тона (+4.66) за 2022/23, а за 2023/24 – 97.25 млн. тона. Потреблението на соя в Китай ще бъде 116.92 млн. тона за 2022/23 и 115.07 млн. тона за 2023/24.

- През юли от Австралия са изнесени 2.68 млн. тона пшеница (2.55 през юни и 2.58 през юли 2022).