Зърно Акценти 29.03.2023

От Refinitiv Commodities Research са понижили прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2023/24 с 1.7 млн. тона спрямо предходната оценка до 132.2 млн. тона (126.7 през 2022/23).

- От Refinitiv Commodities Research са понижили прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2023/24 с 1.7 млн. тона спрямо предходната оценка до 132.2 млн. тона (126.7 през 2022/23). Реколтата от маслени култури ще бъде 20.4 млн. тона (-0.2 и +0.9).

- През периода 01.07.2022 – 26.03.2023 от ЕС са изнесени 22.66 млн. тона мека пшеница, което е с 8% повече от предходната година. Най-големи износителки са Франция 8.70 млн. тона, Румъния 2.90 млн. тона, Германия 2.70 млн. тона, Литва 1.97 млн. тона. Най-големи клиенти са били Мароко 3.567 млн. тона, Алжир 3.284 млн. тона, Нигерия 1.922 млн. тона, Египет 1.628 млн. тона, Саудитска Арабия 1.114 млн. тона. През периода износът на ечемик е бил 4.43 млн. тона (6.29).

- Американската компания Cargil прекратява дейността си в Русия през 2023/24. До тогава ще се изпълняват поетите ангажименти за експорт.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 500 контракта царевица, 12,000 контракта соя и 2,000 контракта пшеница. Като купувачи на трите контракта за трета поредна сесия се случва много рядко, но явно след продължителния спад на цените и това видяхме.

- Според данни на AgRural към 23.06.2023 в Бразилия са засети 96% от планираните за царевица втора реколта площи (100% година по-рано). Царевицата първа реколта е ожъната на 58% от площите (54%), а соята на 70% (75%).

- Според данни на FCI на 20.03.2023 в индийския щат Мадя Прадеш е стартирала изкупната кампания на пшеница реколта 2023 за държавния резерв на Индия. Към 27.03.2023 са закупени 10.73 млн. тона пшеница при планирани за този щат 8 млн. тона. Реколтата ще достигне 112 млн. тона, а FCI ще закупи 34.15 млн. тона пшеница.

- Турция е закупила 535,000 тона мелничарска пшеница при планирани 695,000 тона с доставка 18.05 – 16.06.2023 и цени 292.80 – 306.90 USD/тон C&F и доставка 12.06 – 10.07.2023 с цени 290.40 – 294.90 USD/тон C&F.

- Йордания е закупила 60,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход, цена 308.50 USD/тон и доставка през септември.