Зърно Акценти 27.03.2023

Според прогноза на Руския зърнен съюз през 2022/23 износът на зърно от Русия ще достигне 62 млн. тона, като до сега са експортирани 46 млн. тона.

- Към 01.07.2023 се очаква запасите от зърно в Русия да бъдат огромните и рекордни 33 млн. тона. Като песимистична прогноза за зърнената реколта през 2023/24 е посочено тя да достигне 120 млн. тона, в т.ч. пшеница 80 - 85 млн. тона.

- През седмицата 20 – 26 март износът на пшеница от руското пристанище Новоросийск достига 525,600 тона, което е с 33,200 тона повече от предходната седмица. Най-големи получатели на пшеница през периода са били Судан 145,200 тона, Турция 123,700 тона, Танзания 48,100 тона.

- Според правителствена прогноза от Украйна през 2023 зърнената реколта в страната ще бъде 45 млн. тона, в т.ч. пшеница 16.6 млн.тона. Потреблението на зърно през сезона ще бъде 5 млн. тона.

- Посевите от зимна пшеница в Казахстан се намират приоритетно в добро и отлично състояние. През март валежите са отлични, а температурите над нормалните.

- Според прогноза на Coceral през 2023/24 зърнената реколта в ЕС и Великобритания ще достигне 303.5 млн. тона (304.4 през декември и 290.7 през 2022/23). Реколтата от царевица ще бъде 62.3 млн. тона (52.5). Реколтата от пшеница (без твърда) ще бъде 144.5 млн. тона (142.3). Реколтата от ечемик ще бъде 59.6 млн. тона (58.8), рапица 21.1 млн. тона (без промяна).

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес към 22.03.2023 в Аржентина са ожънати 5% от площите с царевица (10% година по-рано и 13% средно за последните пет години). В лошо и много лошо състояние се намират 60% от посевите (58% седмица по-рано), в удовлетворително 36% (33%), отлично и добро 6% (7%). Прогнозата за реколтата остава без промяна от 36 млн. тона (52 през 2021/22).

- През януари износът на палмово масло от Индонезия е бил 3 млн. тона според данни на GAPKI, което е със 7% повече от декември и +35% спрямо януари 2022. Запасите от масло в страната са били 3.1 млн. тона (-13% и -34%), а производството 4.3 млн. тона (-11% и +1%).

- Мароко очаква да внесе 1.5 млн. тона пшеница от ЕС през следващите месеци. Нарастването на доставките се дължи на затруднената логистика от Черноморски регион. В по-дългосрочен период до края на годината доставките от Франция ще бъдат 5 млн. тона.