ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.01.2023 г

 

ПШЕНИЦА
2022/23 – 31.01.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 129
2. Производство 6 343 707
3. Внос и вътреобщн. доставки 16 322
Общо предлагане 6 495 158
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 984 190
1.1 За човешка консумация 409 200
1.2. За фураж 261 100
1.3. За семена 273 250
1.4. Индустриална употреба 40 640
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 707 586
2.1. Вътреобщностни достав 260 085
2.2. Износ за трети страни 1 447 501
Общо потребление 2 691 776
III. Запаси, тона 3 803 382
ЕЧЕМИК
2022/23 31.01.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 3 797
2. Производство 617 623
3. Внос и вътреобщн. доставки 4 857
Общо предлагане 626 277
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 163 740
1.1. За производство на пиво 37 680
1.2. За фураж 99 300
1.3. За семена 26 760
2. Износ и вътреобщн. доставки 80 300
2.1. Вътреобщностни доставки 15 808
2.2. Износ трети страни 64 492
Общо потребление 244 040
III. Запаси, тона 382 237
 
 
РАПИЦА
2022/23 – 31.01.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 128
2. Производство 295 972
3. Внос и вътреобщн. доставки 57 222
Общо предлагане 355 322
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 56 400

1.1. За масло и биодизел

56 400

2. Износ и вътреобщн. доставки 243 239
2.1. Вътреобщностни доставки 183 034

2.2. Износ трети страни

60 205

Общо потребление

299 639

III. Запаси, тона 55 683
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 31.01.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 330 462
2. Производство 2 498 083
3. Внос и вътреобщн. доставки 14 622
Общо предлагане 2 843 167
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 674 300
1.1. За храна и инд. употреба 439 200
1.2. За фураж 225 600
2. За семена 9 500
2. Износ и вътреобщн. доставки 133 699
2.1. Вътреобщностни доставки 35 225
2.2. Износ трети страни 98 474
Общо потребление 807 999
III. Запаси, тона 2 035 168

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 31.01.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 262 573
2. Производство 2 054 180
3. Внос и вътреобщн. доставки 543 545
Общо предлагане 2 860 298
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 086 950
1.1. За слънчогледово масло 831 400
1.2. За белен слънчоглед 252 050
2. Износ и вътреобщн. доставки 113 915
2.1. Вътреобщностни доставки 86 285
2.2. Износ трети страни 27 630
Общо потребление 1 200 865
III. Запаси, тона 1 659 433