Зърно Акценти 25.01.2023

Според данни от S&P Global Commodity Insights през 2023/24 площите с пшеница в САЩ ще бъдат 20.2 млн. хектара (+9% спрямо 2022/23).

- Експортното мито на руското слънчогледово масло през февруари остава с нулева ставка, а на слънчогледовия шрот ще нарасне до 2,200.7 рубли/тон (1,826.9 през януари).

- Според данни от S&P Global Commodity Insights през 2023/24 площите с пшеница в САЩ ще бъдат 20.2 млн. хектара (+9% спрямо 2022/23). Със зимна пшеница ще бъдат засети 15 млн. хектара (+11%), с пролетна пшеница 4.5 млн. хектара (+3%), с твърди сортове 0.7 млн. хектара (+4%). Площите с царевица ще бъдат 36.6 млн. хектара (+2%), със соя 35.6 млн. хектара (+1%), със сорго 2.7 млн. хектара (+4%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 8,000 контракта царевица и 6,000 контракта пшеница и нето продавачи на 1,000 контракта соя.

- От Anec прогнозират износ на царевица от Бразилия през януари в размер на 5.2 млн. тона (5.1 в предходната оценка и 2.2 през януари 2022).  Износът на пшеница ще бъде 803,813 тона (753,044 и 695,953), а на соя 1.3 млн. тона (2 и 2.2). Експортът на соев шрот през януари е без промяна  спрямо декември и януари 2022 от 1.5 млн. тона.

- Според оператори на пазара Китай е закупил 5 – 6  до 10 - 15 карга фуражен ечемик от Франция с доставка март – април. Общото количество на закупения ечемик може да достигне 900,000 тона.

- Според оценка на GAPKI през 2022 Индонезия е намалила износа на палмово масло през 2022 до 30.8 млн. тона (33.7 през 2021). Производството достига 46.5 млн. тона (-0.4%). Запасите от палмово масло в края на 2022 достигат 3.65 млн. тона (4.13).

- През първото тримесечие на 2023 вносът на палмово масло в Индия ще се понижи до 2.2 млн. тона (3.1 през последното тримесечие на 2022). В началото на януари запасите от продукта в страната достигат рекордните 3.2 млн. тона (1.7 година по-рано).

- Ирак е обявил търг за закупуване на 50,000 тона мелничарска пшеница от САЩ, Австралия или Канада.